109475. lajstromszámú szabadalom • Gumizó és kártoló berendezés

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109475. SZÁM. — XIVa/1. OSZTÁLY. Gumizó és kártoló berendezés. Magyar Ruggyantaárugyár Részvénytársaság cég Budapest. A. bejelentés napja 1932. évi június hó 23-ika. A találmány gumidíszperzióval bevont kártolt rostok előállítására való be­rendezésre vonatkozik. Az ilyen rostokat úgy állítjuk elő, hogy a rostokat gumi-5 diszperzióval bevonjuk és még nedves állapotban kártoljuk. Az előállítás és a felhasznált anyagok természetéből folyik, hogy egyrészt a rostokat a gumidiszper­zióval jól és egyenletesen kell bevonni 10 anélkül, hogy a rostok a fölös diszper­zióval túl sokáig érintkezésben maradná­nak és hogy a kártolást még a diszperzió beszáradás előtt kell végrehajtani. A találmány célja, hogy a fenti eljárás-15 hoz szükséges műveletek végrehajtását folytonos és gyors, lehetőleg automatikus menetben tegye lehetővé. A találmány szerinti berendezés ennek megfelelően a rostok gumizására való itat-ótartályból, a 20 felesleges diszperzió eltávolításáról gon­doskodó faosarógépből, a kifacsart rostok fellazítását végző kártológépből és célsze­rűen a kártolt rostokat továbbszállító ké­szülékből áll, amely különböző gépek, 25 illetve készülékek közvetlenül egymáshoz csatlakozóan vannak kiképezve. A találmány szerinti berendezés egyik kiviteli alakját, példaképen a mellékelt rajz alapján ismertetjük. 30 Az 1. ábra a teljes berendezést mutatja vázlatosan, részint hosszmetszetben, ré­szint felülnézetben. A 2. ábra az előbbi berendezés kereszt­metszete A—A vonal szerint, vázlatosan. 35 A 3. ábra az 1. ábra szerinti berendezés keresztmetszete B—B vonal szerint, váz­latosan. Az (1) itatótartály a rostok impregná­lására való. A (2) tálca fölött az impreg­nált rostok a (3) faesarógépbe jutnak, 40 amely a (4) tárcsáról hajtott (5) alsó és a (6) íogaskerékpár útján hajtott (7) felső hengerből áll. A hengerek palástja közti rés nagysága a (8) kézitárcsa segítségével állítható be. Az alsóhenger alatt az itató- 45 edény oldalán a kifacsart folyadékot visszavezető, a henger hosszával csaknem egyenlő széles csatorna (9) fekszik. A kártológép oldalán ugyancsak az alsó hen­gertől kiindulóan a kifacsart rosto- 50 kat továbbvezető (10) csatorna van elhe­lyezve. A (11) kártológép az ismert típu­soktól eltérően, pl. 45° alatt fölfelé néző (12) álló keféből és a (13) kefés dobból áll. A forgódob alatt a (14) síneken a (15) 55 kocsik vannak elhelyezve, amelyek a (16) tárcsák, a (17) végtelen szalag és a (18) fogantyú segítségével a síneken ide-oda mozgathatók. A hengerek ós kártolódob meghajtását célszerűen motorral végez- 60 ziik. A berendezés működése a következő. A tetszés szerinti módon, tehát kézi- vagy gépi-erővel az itatótartályba kerülő ros­tokat a munkás itatás titán a (2) tálca 65 felett a faesaróhengerbe táplálja. A fa­csaróhengerből a kifacsart fölös diszper­zió a (9) csatornán át visszajut az itató­tartályba, míg a kifacsart rostok a (10) csatornán keresztül a kártológépbe jut- 70 nak. A kártolódob forgásának iránya olyan, hogy a rostokat az álló kefe men­tén lefelé továbbítja és az állókeféből való kilépésük után a dob alatt álló egyik kocsira dobja. Kellő mennyiségű rost fel- 75 gyülemlése után a rostok további feldől-

Next

/
Thumbnails
Contents