109385. lajstromszámú szabadalom • Füstcsőtoldat

Meg-jelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI íMEuL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 109385. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Füstcsőtoldat. ifj. Gelei Ferenc és H. Tóth József géplakatosok Törökszentmiklós. A bejelentés napja 1933. évi február hó 20-ika. E találmány tűzhelyek vagy kályhák füstcsövével összekötendő szekrényszerű toldalék, melyen át a füst szükség szerint rövidebb vagy hosszabb úton vezethető a 5 kürtőbe. Begyújtáskor a rövid úton bo­csájtjuk ki a füstöt és mihelyt a tűz a kályhában már élénk lángra kapott, a füs­töt hosszabb úton kényszeríthetjük átha­ladni a fűtendő helyiség levegőjével arány­it) lag nagy felületen érintkező szekrény­falak mentén, hogy a füst melegét a szek­rényfalaknak és ezek révén a fűtendő he­lyiség levegőjének adja át. Szekrényszerű füstcsőtoldatok ismerete-15 sek, de azoknak nem oly egyszerű a szer­kezetük és azonos szekrényméretek mel­lett nem oly nagy a fűtőfelületük, mint a találmány szerinti készüléké. A találmány szerinti fiistcsőtoldatnak 20 egy példaképem kiviteli alakját a csatolt rajz 1. ábráján hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig keresztmetszetben tüntet­tük fel. 25 A találmánynak az a lényege, hogy a szekrény hosszában vonuló, hosszúkás, két­oldalt nyílt, üregeket képezünk a szek­rényben. Célszerű az egyik üreg hosszanti felező síkját a szekrény hosszanti felező 80 síkjába helyezni, az esetleges többi üreget pedig ezzel a középső üreggel párhuzamo­san elrendezni. Az (1) szekrény tetejéhez a (2, 3) csövek csatlakoznak. Az egyik cső a kályha vagy 85 tűzhely füstcsövéhez, a másik a kürtőhöz csatlakoztatandó. A szekrényben kétoldalt nyílt (4) üregek vannak kiképezve. A kö­zépső üreg hosszanti felező síkja, ebben a példában, összeesik a szekrény hosszanti felező síkjával, a többi üreg a középsővel 40 párhuzamos. A (4) üregek feletti térbe (5) válaszfal van beépítve, mely a középső üreg tetejé­től a szekrény tetejéig terjed. Ennek a vá­laszfalnak az ismert füstcsőtoldaloknál a 45 szekrény aljáig kellett lenyúlnia. A talál­mány szerinti készüléknél a középső (4) üreg falai pótolják a válaszfal nagyobb részét. Az (5) válaszfalnak (6) csukló kö­rűi forgatható ajtaja van. Begyújtáskor 50 ezt az ajtót az 1. ábrán feltüntetett hely­zetéből lefektetve, lehetővé tesszük, hogy a füst rövid úton távozzék a kürtőbe. Az ajtó függélyes tengely körül forgathatóan is készülhet. Mikor a tűz már élénk lángra 55. kapott, az ajtót az 1. ábrán feltüntetett helyzetbe forgatjuk. Ekkor a füst az 1. ábrán nyilakkal jelzett irányban kény­szerül haladni a kürtő felé. E közben me­legét a szekrényfalaknak és a fűtendő he- 60 lyiség levegőjének adja át. Tisztítás céljából a szekrény (7) feneke levehető. Szabadalmi igények: 1. Tűzhelyek vagy kályhák füstcsövévef 65 összekötendő szekrényszerű toldalék, melyre a szekrény hosszában vonuló, kétoldalt nyílt, hosszúkás (4) üregek a jellemzők. 2. Az 1. igényben védett füstcsőtoldalék 70 kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy az egyik üreg hosszanti felező síkja a szekrény hosszanti felező síkjával egybeesik. 3. Az 1. vagy 2. igényben védett füstcső- 7S

Next

/
Thumbnails
Contents