109341. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kiöntő kupak szénsavas ásványvizekhez

Megjeltent 1934. évi április hó 10-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109341. SZÁM. — XYIII/d. OSZTÁLY. Önműködő kiöntő kupak szénsavas ásványvizekhez. Adorján Erzsébet tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi május hó 6-ika. A szénsavval telített ásványvizes pa­lackok eddig használatos dugaszolási módjának az a hátránya, hogy a folya­dék kitöltése közben nagymennyiségű 5 szénsav megy veszendőbe s így valahány­szor a palackból töltünk, mindannyiszor szénsavat veszít tartalmából. Az önműködő kiöntőkupaknak célja a •felesleges szénsavveszteség megakadályo­zó zása és annak lehetővé tétele, hogy e ku­pakon keresztül a szénsavval telített víz a palackból a szénsav nyomásánál fogva ürítőd j ék. A találmány a mellékelt rajzon két áb-15 rában van feltüntetve és pedig az 1. ábrán nézetben, a 2-ikon metszetben. Az önműködő kupaknak a palackra való ráerősítése ugyanúgy történik, mint eddig 20 a szénsavas ásványvizek palackjaira [1. ábra (A)]. A találmány szerinti ku­pak (B) kiömlő nyílását (C) kúpos tű­szelep zárja el, mely mindaddig zár, míg a palackot oly helyzetbe nem billentjük. melyben az ásványvíz a hajlított (D) ki- 25 vezető csőből kifolyik. Ebben a helyzetben ugyanis az (E) súly, mely az (F) kar útján össze van kötve a (C) tűszeleppel, a (H) tengely körül el fordulva lebillen, a (C) szelepet záróhely- 30 zetéből kiemeli és az így szabaddá vált (B) kiömlőnyíláson a folyadék kinyomul. Amint a palackot a töltési helyzetből visszafelé visszük, az (E) súly oly hely­zetbe kerül, hogy az <F) kar áttételénél 35 fogva a (C) szelepet a (B) kiömlőnyílásba nyomja és azt elzárja. A hajlított (D) ki­vezető cső végén levő (G) elzáró kupa­kocska arra való, hogy a még fogyasz­tásra nem kerülő palackon elhelyezett 40 önműködő kupakba piszok ne kerülhessen. Szabadalmi igény: Önműködő kiöntő kupak, melyet az jel­lemez, hogy kúpos kiképzésű szelepe a (H) tengely körül billenthető (F) 45 kar útján az (E) súllyal van össze­kötve. 1 rajzlap melléklettel Pallas nyomda, Bu lapost.

Next

/
Thumbnails
Contents