109333. lajstromszámú szabadalom • Kályhacsőösszefogó-szerkezet

esolódó, rögzítő szervekkel vagy mind­két csövön kiképezett nyílásokkal és c nyílásokkal kapcsolódó, a csövektől független kapcsolószervekkel, végül pedig mindkét csövön rögzített és egy­mással kapcsolódó kapcsoló szervek­kel. 2. Az 1. igény szerinti szerkezet kiviteli alakja, jellemezve a külső csövön ki­képezett nyílásokkal és a belső csövön rögzített, a nyílásokon át a külső csőre hajlítható nyelvekkel. 3. Az 1. igény szerinti szerkezet kiviteli alakja, jellemezve mindkét csövön ki­képezett hasítékokkal és görbített vé­geivel e hasítékokba csappanó, rugal­mas kengyellel. 4. Az 1. igény szerinti szerkezet kiviteli alakja, jellemezve mindkét cső falán kiképezett nyílással ós az egymást fedő 20 nyílásokon átnyúló, oly talpas és anyás csavarral, amelynél a talp szé­lessége kisebb a nyílás átmérőjénél, hossza pedig túlhaladja a nyílás át­mérőjét, a csavaranya átmérője pedig 25 nagyobb a nyílás átmérőjénél. 5. Az 1. igény szerinti szerkezet kiviteli alakja, jellemezve a csöveken rögzített, nyomógomb alakjában kiképezett nyel­vekkel. 30 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents