109332. lajstromszámú szabadalom • Riasztó-csengővel és jelzőlámpával kapcsolatos villamos zárbiztosító-berendezés ajtókra, ablakokra, szekrényekre

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109332. SZÁM. — XVIlI/b. OSZTÁLY. Riasztó-csengővel és jelzőlámpával kapcsolatos villamos zárbiztosító-berendezés ajtókra, ablakokra, szekrényekre. Pintér Ferenc bronzinűves és szerelő Budapest. A bejelentés napja 1933 évi junius hó 7-ike. Ismeretesek már villamos zárbiztosító­berendezések, melyek a zár illetéktelen felnyitásakor riasztócsengőt és jelzőlám­pát működtetnek. Ezeknek azonban az a 5 hátrányuk, hogy bonyolult szerkezetűek s hogy a berendezésnek megfelelően a meg­lévő zárat át kell alakítani. A találmány szerinti villamos zárbizto­sító-berendezés ezeket a hátrányokat meg-0 szünteti, amennyiben egyszerű szerkezetű, bármely meglévő zárra, minden átalakí­tás nélkül alkalmazható és az illetéktelen felnyitáskor, akár kulccsal, akár álkulcs­csal történjék is az, mindig biztosan mű-5 ködik és a riasztócsengőt ós jelzőlámpát működésbe hozza. A zárnyelvvel szemben, a zárnyelvnyí­lásban, fémtokban rugós zárbiztosító érintkező-kapcsoló van, mely akkor kap­iO csolja a riasztócsengő és jelzőlámpa áramkörét, ha a zárnyelvet a zárnyelv­nyílásból kihúzzuk. Riasztócsengőül és jelzőlámpául a meglévő előszobacsengőt és lámpát használjuk fel. A riasztó-, il-15 letve jelző áramköröket belülről rendes kapcsolóval, kívülről pedig, a meglévő csengőgomb helyén, kettős működésű kapcsolóval állítjuk be használatra kész helyzetbe. 10 A rajzon a találmány egy példaképem kiviteli alakját láthatjuk, melytől a gya­korlatban, lényegének érintése nélkül, többféleképen el is térhetünk. Az 1. ábra a zárbiztosító-berendezés váz-55 latos elrendezése, egyszárnyú ajtónál, a villamosvezetékek csatlakozásával, a 2. ábra a zárnyelv és a zárbiztosító rugós, villamos érintkező oldalnézete, illetve metszete, kétféle munkahelyzetben, végül a 3. ábra kettős működésű, négysarkú kap- 40 csoló vázlatos képe. A berendezés legfontosabb része a (3, 4, 5, 7) rugós érintkező, mely (2) fémtokban van. A (2) fémtok a (11) ajtófélfába, kí­vülről hozzá nem íérhetően van sülyesztve 45 és pedig a zárnyelvvel szemben, a zár­nyelvnyílás helyén. A (3) rugós fémlemezt egyik végével a (2) tokhoz erősítjük. E fémlemez külső lapjára szigetelő anyag­ból való (4) léc van erősítve. A (3) lemez 50 szabad vége, a zár nyitott helyzetében, rugósan az (5) szögvasnak támaszkodik, mely a (7) szigetelő léc közbeiktatásával a (2) tokhoz van erősítve. A (2) toknak (2) áttörése van a (6) zárnyelv számára. (2. 55 ábra.) A berendezés további részei még a (19) előszobacseiigő, mely egyúttal riasztó­csengő is, a (22) jelzőlámpa, mely a meg­lévő előszobalámpa lehet, a jelzőlámpa go (21) kapcsolója, a lakás belsejében lévő (20) riasztócsengő-kapcsoló, az ajtó külső oldalán lévő, kettős működésű (25) kap­csoló, mely az ismert csengő-nyomógomb helyén van. E (25) kapcsoló egyrészt a 65 (23) gomb megnyomásával, az előszoba fel­csengetésére való, amikor is a (28, 29) kap­csoló a csengő áramkörét zárja, másrészt a (23) nyomógomb elforgatásával a (26, 27) érintkezőket zárja és így a zárbizto- 70 sító-berendezést működésre készen be­állítja. (3. ábra.) Az egész berendezés a (b, c) világítási hálózatba van kapcsolva úgy, hogy a zár­biztosító érintkezőjének (5) része a (8) ve- 75 zetékkel a jelzőlámpa kapcsolójának egyik sarkához van kötve, a zárbiztosító érintkező másik (3) fémlemeze (9) vezeték-

Next

/
Thumbnails
Contents