109317. lajstromszámú szabadalom • Eszköz befőttes üvegek lezárására

Megjeltent 1934. évi április hó 10-án. MAGYAR KIRÁLYI jHH» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109317. SZÁM. — XVIII/a. (IV/e.) OSZTÁLY. Eszköz befőttes üvegek lezárására. Dr. Kühn István vegyész Budapest. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 7-ike. Hólyagpapírra!, eellofánnal stb.-vel le­zárt befőttes üvegeknél gyakran előfor­dul, hogy a legyek, légyálcák stb. a gyenge lezáróanyagot átfúrják és ekként 5 a befőtt romlását okozzák. De előfordul­hat az is, hogy az aránylag gyenge elzáró­réteg valamilyen mechanikai hatásra megsérül. Ennek megakadályozására való a találmány szerinti záróeszköz. 10 A csatolt rajzon a találmány példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltűn­tetve és pedig az 1. ábra a lezáróeszköz oldalnézete, a 2. ábra a védőszerv keresztmetszete, a 15 3. ábra pedig a védőszerv felülnézete. A lezáróeszköz két. esetleg több záró­rétegből áll, melyeknek legalább egyike a már sterilen lezárt edény zárórótegét mechanikai sérüléstől védi. Ez a védő-20 szerv célszerűen kupak, melynek (b) fe­dele beborítja az üvegszájat sterilen le­záró réteget, (a) oldalpereme pedig körül­fogja a szájnyílás peremét. A kupak vi­szonylag erősebb anyagból, keménypapír­ból, fémből stb. készül és így a gyenge 25 steril elzáróréteg könnyű megsérülését megakadályozza. Maga a kupak az elzáró­anyag védelmén kívül reklámozásra is felhasználható, amennyiben felírással stb.­vel lehet ellátva. 30 Szabadalmi igények: 1. Eszköz befőttes üvegek lezárására, mely két, esetleg több zárórótegből áll, azzal jellemezve, hogy ezeknek leg­alább egyike, a már sterilen lezárt 35 edény zárórétegét mechanikai sérü­léstől védő szervvé van kiképezve. 2. Az 1. igényben védett eszköz kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mecha nikai sérüléstől védő szerv a steril 40 zárórétegre húzott védőkupak. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents