109150. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csapadékoknak légvezetékekben és azok tartozékain való lerakodásának meggátlására, valamint a vezetékről magától való leválásának, illetve eltávolításának megkönnyítésére

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109150. SZÁM. VII/g. OSZTÁLY. Eljárás csapadékoknak légvezetékeken és azok tartozékain való lerakódásának meggátlására, valamint a vezetékről magától való leválásának, illetve eltávolításának megkönnyítésére. Szendrő István László tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1933. évi január hó 18-ika. Ismeretes, hogy a szabad ég alatt kife­szített áramvezetékekre és azok tartozé­kaira bizonyos hőmérsékleti viszonyok kö­zött a csapadék dér, zúzmara, hó, jég stb. í> formájában lerakódnak és ezzel különböző zavarokat idéznek elő. A lerakódás nem­csak zárlatot, szakadások stb. okozta üzemi zavart, de káros vezeték meghosszabbodást is idéznek elő. 10 A találmány eljárás a csapadékok lera­kódásának megakadályozására, illetve a rendkívüli hőmérsékleti viszonyok között mégis lerakódó csapadék mennyiségének csökkentésére, a vezetékről magától való 15 leválásának vagy mesterséges leválasztá­sának elősegítésére. A találmány lényege, hogy a vezetéke­ket és azok tartozékait ásványi, vagy nö­vényi, vagy állati olajjal, vagy zsiradék­kal, vagy ezek keverékével vonjuk be. így 20 a csapadék nem rakódik le, vagy a veze­téktől könnyebben elválik, mert nem köz­vetlenül a vezetékhez, hanem oly anyag­hoz tapadt, melyhez kevésbbé tapad. * Szabadalmi igény: 25 Eljárás csapadékoknak a szabad ég alatt kifeszített vezetékekre és azok tartozé­kaira vailó lerakódásjénak meggátlására, azzal jellemezve, hogy a vezetékeket és azok tartozékait ásványi, vagy növényi, 30 vagy állati olajjal, vagy zsiradékkal, vagy ezek keverékével bevonjuk. JL 1' Palias nyomda. Hmlapeet. *

Next

/
Thumbnails
Contents