109147. lajstromszámú szabadalom • Téglagerendás födém

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. ______ IA6YAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BYRMG SZABADALMI LEÍRÁS 109147. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Téglagerendás födém. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapest. A bejelentés napja 1933. évi junius hó 20-ika. A találmány szerinti födémet, egészen újszerű kötések alkalmazásával, téglákból és válaszfal lapokból lehet előállítani. A mellékelt rajz 5 1. ábráján a találmány szerinti födém egyik kiviteli alakja keresztmetszetben, 2. ábráján pedig hosszmetszetben lát­ható. A 3. ábra más kiviteli alaknak kereszt-10 metszetét, a 4. ábra pedig ugyanannak hosszmetsze­tét mutatja. A találmány szerinti födém gerendáit élre állított (1) téglákból, melyeket egy-15 más melletti, két vagy több sorban kell felállítani, úgy készítjük, hogy e téglák kö­zötti, összes hézagokat cementes habarccsal töltjük ki és a hosszirányú (5) függélyes hézagokba a gerendának fegyverzetét, ne-20 vezetesen a (2) alsó, a (3) felső vasbetéte­ket, valamint a (4) kengyeleket ágyazzuk. Az így előállított téglagerendákat felül a (6), alul pedig a (7) lemezekkel bur­koljuk, melyekhez — rendesen — égetett 25 válaszfal lapokat használunk, de betonla­pok is alkalmazhatók. A (6), illetve (7) lemezek a födém­gerenda nyomott övében a gerendában fel­lépő nyomás felvételére is szolgálnak, tehát 30 statikai szerepet is betöltenek. Ha a felső (6) lemezburkolatot elhagy­juk, úgy azt a statikai alakot kapjuk, mit rendesen felül bordás lemeznek szoktak nevezni. A bordának egyes tégláit egymáshoz ké- 35 pest kötésben célszerű elhelyezni. A találmány szerinti födémszerkezetet kislejtésű tető gyanánt is ki lehet képezni, miként az a 3. és 4. ábrákon részletesen' fel van tüntetve. ' 40 Ennél a szerkezetnél a födémgerenda' hosszirányban, felfelé, lépcsőzetesen vas­tagodik úgy, hogy a (6) burkoló lapok is, a lépcsőzetes alakot követve, valóságos lép­csőzetes síkokat alkotnak. 45 A tetőnek lejtős síkját most már úgy kapjuk meg, hogy a lépcsős alakot a (8)' betonnal kitöltjük, illetve kiegyenlítjük. ' Szabadalmi igények: 1. Téglagerendás födém, jellemezve tég- 50 Iákból készített és cementes habarcsba rakott födémgerendákkal, melyeknek vas fegyverzete a tégláknak cementes habarccsal kitöltött hézagaiban van el­helyezve és melyek alul, vagy alul és 55 felül égetett tégla vagy beton lemezek­kel vannak burkolva. > 2. Az 1. pontban védett téglagerendás fö­dém kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a lépcsőzetesen alakított födém- 60 gerenda felső, ugyancsak lépcsőzetes sí­kokat alkotó burkolata beton kitöltéssel van lejtős síkká alakítva. I rajzlap melléklettel Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents