109140. lajstromszámú szabadalom • Tartós játékkártya

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109140. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Tartós játék-kártyák. Staatl. Konzess. Spielkartenwerk Arthur Schirmann cég Wien. A bejelentés napja 1931. évi március hó 14-ike. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi március hó 20-ika. Történelmileg kimutatható, hogy az első játékkártyákat Krisztus után 1150-ben hasz­nálták Velencében. A kártyák eddig kéreg­papirból (kartonból) készültek, azzal, hogy 5 két vagy több réteg papírból ragasztattak össze. A kártyáknak, még ha a legjobb kéreg­papirból és még oly gondosan is készül­nek, nagy hiányaik vannak. Játék közbein, 10 nevezetesen a keverésnél a lapok felhasad­nak, a sarkok könnyem töredeznek és a lapok éle végül csakhamar megtompul. Ezen három főhiba folytán a papirkártyák rövidesen használhatatlanokká válnak. 15 Hosszabb idő óta igyekeznek tehát kár­tyákat papíron kívül egyéb anyagokból, imint pl.: celluloidból, ceílonból, alumíni­umból, műgyantából stb. készíteni. Az ezen anyagokból készült kártyák azonban sem-2o miképpen sem feleltek meg és nem­sokára eltűntek a piacról. Főhibáik voltak: a kártyacsomag nagy súlya, a nyomtatvány rossz tapadása, kedvezőtlen hővezetési tu­lajdonságok, a kártyalapok könnyű defor-25 málhatósága (alakváltozása) és mindenek­előtt a túlmagas ár. A találmány szerinti újítás abban áll, hogy tartós kártyák különböző nemű vul­kanizált anyagokból, pl. egyrészt kaucsu-30 kos szövött anyagból, másrészt vulkán­fiber-anyagból gyártatnak. A vulfcán-fiber mindenekelőtt jutányos árával tűnik ki. Ezen anyag ezenkívül felette szívós, hang­zatos, rugalmas, praktikusan fel nem ha­sítható és nem törékeny. Speciálisan e 35 célra készült 0.2 egész 0.5 mm. vastag­ságú vulkán-fibre-leimezekből készült játék­kártyták ugyanolyan jó játéktulajdonsá­gokkal bírnak, mint a papirjátékkártyák, kivált ami a rugalmasságot, a könnyű súlyt 40 és a kedvező hővezetőtulajdonságokat illeti. Speciális minőségű vulkán-íiber-lemezeket nyomás előtt krétabevonattal lehet ellátni, úgy, hogy a legfinomabb grafikák is nyom­tathatók. 45 A vulkán-fibre-lemezekből készült kár­tyákat végül megfelelő preparálás, pl. lak­kozás által úgy is lehet előállítani, hogy lemoshatok legyenek. Fentiek oly játékkártyákra is vonatkoz- 50 nak, melyek különböző nemű vulkanizált anyagokból készülnek. De más nyomtatvá­nyok is, játékkártyákon kívül, mint pl. térképek, menetrendek, okmányok, igazol­ványok, könyvfedőlapok, könyvek kisgyer- 55 mekek részére stb. erős kopásnak vannak kitéve, kivált a széleken és éleken. (Ennél­fogva a találmány szerinti újítást célszerű módon az ilyen nyomtatványokra is alkal­mazható.) 60 Szabadalmi igény: Tartós játékkártyák, azzal jellemezve, hogy anyaga vulkanfiber. Pallas nyomda. Itiidnpcst.

Next

/
Thumbnails
Contents