109133. lajstromszámú szabadalom • Doboz

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MA6YAE KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 109133. SZÁM. — XVHI/d. OSZTÁLY. Doboz. Salzer J. Papirárugyár Budapest. A bejelentés napja 1933. évi február hó 7-ike. A találmány doboz, melynek az alsó rész szegélyét átlapoló fedele van és amelyre jellemző, hogy az alsó rész fémből, míg a doboz fedele rostos anyagból, pl. papiros-5 bői készült. Különösen olyan anyagok árusítására, melyek a papirost megtámadják, pl. zsír­tartalmúak (cipőkenő), oly dobozokat hasz­nálnak, melyeknek az anyagot befogadó 10 alsó része és fedele is fémből készült. Ilyen dobozok hátránya, hogy rendszerint nehezen nyithatók és nehezein zárhatók és különösen nyitás közben, amikor a do­boz fedele nagyobb erőkifejtés következté-15 ben lepattan, a vékony bádog a kezet könnyen félsérti. Ezt a hátrányt a talál­mány szerinti doboznál kikerültük, mert a rostanyagból, pl. papirosból készült fe­dél mindenkor könnyen nyitható és köny-20 nyen zárható. Ha a doboz fedele a doboz alsó részét képező fémtest oldalfalán megerősítendő pl. akként, hogy a hézagot leragasztjuk, úgyhogy a doboz belseje a külső léggel szemben elzárt, akkor célszerű, ha a doboz 25 alsó részének külső palástján ugyancsak pl. rostos anyagból készült, a fedél pere­mének szegélyéhez illeszkedő borítást al­kalmazunk. A rajz a találmány szerinti doboz egyik 30 példakénti kiviteli alakját részben met­szetben, részben nézetben mutatja, (a) felül nyitott bádoghenger a doboz alsó része, amelynek külső palástján papírból készült (b) borítás van, (c) a doboznak papirosból 35 készült fedele. Szabadalmi igények: 1. Doboz, amelynek az alsó dobozrész pe­remét átlapoló fedele van és amelyre jellemző, hogy a doboz alsó része fém- 40 " bői, felső része (fedele) pedig rost­anyagból készül. 2. Az 1. igénypontban védett doboz vál­tozata, amelyre jellemző, hogy a doboz alsó részének külső palástján a fedél 45 pereméhez illeszkedő, célszerűen rost­anyagból készült borítás van. r* t' 1 rajzlap melléklettől. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents