109124. lajstromszámú szabadalom • Födémgerenda

— 2 — zagokat cementhabarccsal töltjük ki, na­gyobb megterhelésre alkalmas födémet nyerünk (2. ábra). Ha kisebb terhelésű födémet akarunk 5 készíteni, akkor a gerendákat egymástól bizonyos távolságban helyezzük el és a 8. ábra szerinti, üreges (h) műkőtagokból álló sort helyezzük el két-két gerenda kö­zött. A (h) műkőtagok két oldallapjából, 10 alul, egy-egy végigmenő (i) váll áll ki, melyeket a gerendák (c) vállára fektetünk (3. ábra). Az illesztésnél fellépő (g) héza­gokat ugyancsak cementhabarccsal tölt­jük ki. 15 nhadolmi igények: 1. Födémgerenda, azzal jellemezve, hogy egymás folytatásába helyezett elemek­ből kiképezett és oldallapjukkal egy­máshoz illesztett, két műkőtagsorból 20 áll, melyek műkőtagjai téglakötésben fekszenek, továbbá, hogy a gerenda bel­sejében, a két műkőtagsornak egy­másrafekvő oldallapja által közbezárt és a gerenda egész hosszában végig­vonuló csatorna van, mely az egymás 25 folytatásában és az egymás mellett el­helyezett műkőtagokat teljes gerendává összefogó, vasvázas betonnal van ki­töltve. 2. Az 1. igényben védett födémgerenda 30 kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a gerendát alkotó műkőtagok külső oldal­lapja sima, melyből alul végigmenő váll nyúlik ki és belső, egymással szem­benéző oldallapjába, felül és alul, végig- 35 menő csatorna van sülyesztve, melyek között az oldallap fecskefarkalakú csapnyúlvánnyá van kiképezve. 3. Az 1—2. igényben védett födémgerenda kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy 40 a műkőtagok csapnyúlványainak fa­lába a vasváz felvételére való csator­nák vannak vájva. 2 rajzlap melléklettel. l'alius nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents