109123. lajstromszámú szabadalom • Felfújható gumipárna, fürdőben való alkalmazásra

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGTAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BIRŐSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 109123. SZÁM. — VH/e. OSZTÁLY. Felfújható gumipárna, fürdőben való alkalmazásra. Berkes Márkné szül. Vasdényey Anna háztartásbeli Budapest. A bejelentés napja 1932. évi november hó 14-ike, A találmány felfújható gummipárnára vonatkozik, mely különösen csecsemők fürdetése alkalmával a fürösztő kádban vagy teknőben használatos ruha- vagy 5 flanel alátétet pótolja, a gyermeknek ké­nyelmes, puha fekvést biztosít, a fürdetést pedig gyorsabbá és hozzáférhetőbbé teszi. A fürdető párnán levő lyukak a víz cir­kulálását teszik lehetővé. 10 A találmány szerinti fürdető párna vas­tagabb gummilemezből, nagyobb méretben készítve, felnőtt, felfeküdt testű betegek fürdetésénél, valamint ugyancsak betegek­nél ágybetétnek, derékaljul is használható. 15 Ez utóbbi esetben a párnán levő lyukak a levegő áthatolását, £IZI£IZ cl fekvő test szel­lőzését teszik lehetővé. A találmány azonban még többféleképen használható fel és valósítható meg anélkül, 20 hogy a találmány lényegétől eltérnénk. A találmány egyik előnyös, kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti fel és pe­dig felülnézetben. A fürdető párna (a) keretének mérete 25 aszerint változik, hogy csecsemő vagy fel­nőtt részére való fürdető párnáról-e van szó. A párna felületén levő (b) lyukak száma és nagysága szintén a fürdető párna ímérete szerint változik. S A (c) légszielep gummiból vagy fémből készíthető és a párna egyik sarkán van elhelyezve. Használat előtt a fürdető párna e légszelepen keresztül fújandó fel tetszés szerinti keménységűbe. A találmány szerinti fürdető párna ké- 35 szítési módja a következő: A fürdető pár­nát, különösen tömeggyártásnál, legcél­szerűbb és leggazdaságosabb 0.4 miliméter vastagságú, egyszer kalander eziett gummi­lemezből, tetszés szerinti színben készíteni. 40 A gummilemez vastagsága azonban min­denkor a párna mérete és annak rendelte­tése szerint változik. A találmány szerinti fürdető párnához 2 (kettő) darab gummilemez szükséges, 45 melyeket egymásra helyezünk olyképen, hogy azok össze ne ragadhassanak. E cél­ból a két gummilemez közé vékony selyem­papiros helyezendő vagy talcum, rizs­púder vagy tengeri (kukorica) púder szó- 50 randó. A fürdető párna kerete és a lyukak egyszeri csákozással, a párna méretének megfelelő szerszámmal, hydralikus présen, egy nyomással készülnek. A fürdető párna három sarka le van ke- 55 rekítve, a negyedik sarkot szegletesre, il­letve csúcsosra kell hagyni, ahová ,a lég­szelep ismert módon építendő be. A fürdető párna végül pedig lég- vagy gőzkazánban, a szükséges hőfok alatt, vul- 60 kanizálandó, illetve kiégetendő. Szabadalmi igény: Felfújható gummipárna, fürdőben való al­kalmazásra, amelyre az a jellemző, hogy a párnában, azon átmenő, a víz 65 átáramlását lehetővé tevő nyílások vannak. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents