109121. lajstromszámú szabadalom • Cipőtisztító állvány

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI J|ggfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109121. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Cipőtisztító állvány. Adorján Erzsébet háztartásbeli Budapest. A bejelentés napja 1933. évi január hó 16-ika. A nyilvános, illetve az utoai cipőtisztí­tás terén eddig ismeretes módszer az volt, hogy egyik lábunkat az e célra készített 20—30 cm magasságú, kis emelvényre fel-5 tettük s a mellette ülő cipőtisztító cipőn­ket kitisztította. Mikor ezzel készen volt, másik lábunkat helyeztük az emelvényre és féllábon állva vártuk míg másik cipőn­ket is kitisztítja. 10 A találmány szerinti cipőtisztító állvány ezzel szemben lépcsőzetes, dobogószerü emelvényre helyezett, egy vagy több egy­más mellé épített széksorozat. Az emel­vény oly magas, hogy ha arra valaki felül 15 ós a mellékelt rajzon is látható lábtar tó­kát helyükre beállítva lábait arra vagy azokra f elteszi, úgy a tisztítandó cipők oly magasságban vannak, hogy azok tisztítá­sát a cipőtisztító munkás állva, sokkal 20 gyorsabban végezheti, mint ülőhelyzetben. A lábtartók ki- és behelyezhetők, hogy a felszállásnál útban ne legyenek. A fel­ülés után könnyen helyükre helyezhetjük iazokat. A cipőtisztító állvány másik nagy előnye 25 az, hogy aki cipőt akar tisztíttatni, nem kell, hogy azt féllábon állva, tehát kényel­metlen helyzetben végeztesse, hanem ezzel ellentétben, kényelmesen ülve és még az eddiginél is gyorsabban tisztíttathatja 30 cipőit. Szabadalmi igények: 1. Cipőtisztító állvány, azzal jellemezve, hogy az állvány oly magasságra van építve, hogy a rajta elhelyezett széken 35 ülő lábai oly magasan vannak, hogy a cipőtisztítást állva végezhetjük. 2. Az 1. pont szerinti cipőtisztító állvány kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy egy vagy egymás mellé épített több 40 szék van ráépítve. 3. Az 1—2. pont szerinti cipőtisztító áll­vány más kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy az arra alkalmazott láb­tartók könnyen cserélhetők, illetve ki- 45 és behelyezhetők. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents