109092. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár és kulcs

Megjelent 1934. évi április hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109092. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár és kulcs. Hevér Imre kerékgyártómester Tarnaörs. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 11-ike. A találmány biztonsági zár és kulcs, mely az eddig ismertekkel szemben egy­szerű szerkezetével és biztos működésével tűnik k,i. 5 A mellékelt rajz a találmány példa­képem foganatosítási alakját egyszerű bil­lentyűkilincses zárral kapcsolatban szem­lélteti, még pedig az 1. ábra a zár nézetéti nyitott állapot-10 ban. A ! i 2. ábra vázlatos metszet a kulcsvezető­tokkal, a 3. ábra részletrajz. A 4. ábra a kulcs vázlatos hosszmetszete 15 kipattant szakállal, az ábra a kulcs vázlatos hosszmetszete behúzott, azaz a kulcs szárával párhuza­mos helyzetben lévő szakállal. Az (1) kilincs a zár (3) fedőlapjában 20 ágyazott (17)/ csap körül a (2) rugó elle­nében billenthető. A (4) pánt a (7) fog­koszorút erősíti a zár fedőlapjához. Az ugyancsak a tokon megerősített (16) le­mezkei a (13) tárcsában végződik, amely a 25 (7) fogkoszorút a (20) fogkoszorúhoz nyomja (2. és 3. ábra). Ha a zárhoz tar­tozó kulcsot, melynek szára oly átmérőjű, mint aj (13) tárcsa, a (22) kulcsvezetőtokba toljuk, akkor a (16) lemezke és vele az 30 alsó fogkoszorú benyomódik, az (I) kulcs­szárny (4. ábra) lenyomásával a (C) kulcs­szakáll kiugrik és a két fogkoszorú között képződött hézagban forgatható, úgy, hogy vele rendes kulcs módjára) nyithatunk1 és 35 zárhatunk. Az (5) lemez a kulcsszalkiáll (L) toldatánali, a köralakúra hajlított (12) lemez pedig (M) hornyának vezetésére való. Ha oly kulccsal (pl. álkulccsal) akar­juk a zárat működésbe hozni, melynek szára kisebb átmérőjű, mint a (13) tárcsa 40 átmérője, akkor az alsó fogkoszorú nem nyomódik le,j mivel a (13) tárcsa az, egy­oldalú egyenlőtlen igénybevétel folytán egyik oldalra felfelé billen és ezzel az alsó fogkoszorút még: jobban a felső íogkoszo- 45 rúhoz szorítja, a zárat tehát még jobban zárja. A (10) zárnyelv a kulcs elforgatá­sánál a (19) hasíték és az ebben lévő (14) pecek segítségével kényszerpályán kinyo­módik a zárból, A zárat zárási helyzeté- 50 ben a (11) rugó úgy rögzíti, hogy egy ki­szögelése a (10) zárnyelvben kiképezett (18) kivágásba ugrik. A kulcs szakálla zárás alkalmával a (10) zárnyelvet a (15) akasztékok utján tolja el. 55 További biztonsági berendezés a 2. és 3. ábrán látható (6) retesz, amellyel zárás után megakadályozhatjuk, hogy| a zárat avatatlanok felnyissák. Ha a kulcsot a (22) kulcsvezeitőtokba toljuk és az (I) szár- 60 nyat felhúzzuk (5. ábra), akkor) a (C) sza­káll a kulcs belsejébe húzódik. A (6) re­teszj most a szár (0) nyílásába fogódzik, is így^ a kulcs szárával a retesszel kapcso­lódó felső fogkoszorút elforgathatjuk. A 65 (6) reteszt a (23) rugó tartja a kulcs (P) csövének (0) kivágásába szorítva. A( találmány szerinti kulcs (I) szárnyá­nak előre és hátra mozgatásával a (C) szakáll a kulcs szárának üregéből a kulcs 70 szárára merőleges irányba pattanhat ki, illetve a szárny! visszahúzásánál a kulcs szárában azzal párhuzamos helyzetet fog­lalhat el. A kulcs (P) szára vascsőj melynek alsó 75 végét az (A) pecekkel a kulcs szárához erősített (B) dugó zárja el. A szár üregé­ben mozgó! (C) szakállat az (E) forgáscsap

Next

/
Thumbnails
Contents