107968. lajstromszámú szabadalom • Újítás altenatív mozgású keresztfejű gépeken

Megjelent- J it.'»4. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107968. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Újítás alternatív mozgású keresztfejű gépeken. William Doxford & Sons Ltd. cég- Sunderland, úgyis mint Keller Kari Ottó suiiderlandi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1932. évi október hó 18-ika. Nagybritániai elsőbbsége 1932. évi február hó 19-ike. A találmány oly gépekkel kapcsolatban talál alkalmazást, melyeknél az alternatív mozgású keresztfejet haj toriul kapcsolja össze a könyöktengellyel. Ilyfajta gépek-5 nél eddigelé a dugattyú rúdnak úgy a du­gattyúval, mint az egyenesben vezetett keresztfejjel való kapcsolata merev volt. A gyakorlatban kitűnt, hogy a dugattyú­rúdnak a dugattyúval és a keresztfejjel 10 való merev kapcsolata esetén, a kereszt­fej, működési játékközei folytán, oldal­irányú himbáló mozgásokat végez, me­lyeknek hatására a dugattyú a henger­furatban himbál, úgy hogy a henger bé-15 lése a szükségesnél nagyobb mértékben kopik. A találmány e kopásnak alternatív mozgású keresztfejes gépeknél való csök­kentését célozza, de emellett megtartja a 20 dugattyúrúd felső vége ós a dugattyú kö­zötti merev kapcsolatot. Az alábbi leírás, példaképpen, függé­lyes, fordított, közvetlen működésű gép kapcsán ismerteti a találmányt. 25 A találmány szerint egyhengerű, alter­natív mozgású keresztfejes gépeknél, me­lyeknek a henger tengelyével párhuzamos keresztfej-vezetéke és a hengerben szoro­san csúszó dugattyúja és ezzel mereven 30 kapcsolt dugattyúrúdja van, a dugattyú­rúd másik vége körül oly keresztfejet ren­dezünk el, mely keresztfej a dugattyú­rúdnak ezt a végét meghosszabbítja oly vezeték útján, mely a keresztfej egy ré-35 szét alkotja és a hosszabbodást (nyúl­ványt) körülveszi és emellett nagyobb belső átmérője van a nyúlvány külső át­mérőjénél. Ily módon a nyúlvány körül játékköz keletkezik, amely lehetővé teszi, hogy a keresztfej a rúd alsó végén kis- 40 méretű oscillatorikus, himbáló mozgáso­kat végezzen anélkül, hogy a vezeték fala a rúddal érintkeznék. A keresztfej és a dugattyúrúd között emellett oly csuklós kapcsolat van, amely a keresztfej és a 45 dugattyiírúd között, a tér minden irányá­ban, egyetlen középpont körüli viszony­lagos lengő mozgást enged meg. A keresztfej részei: Koncentrikus, felső és alsó gömbalakú, 50 koaxiális ágyazószervek, melyek közül az egyik homorú és a másik domború és amelyek a keresztfej teteje és talpa köze­lében vannak a dugattyúrúd alsó végé­hez erősítve, továbbá a koncentrikus 55 felső és alsó szferikus ágyazó részek a ke­resztfejen, amelyek a rúd szferikus ágya­zórészeivel karrespondeálnak és ez utób­biakon. elcsúsztathatok. A keresztfej ily módon alsó ágyazószerével a rúd alsó 60 ágyazórészére fekszik és felső ágyazóré­sze felé néz. Az ágyazórészek akkora gömbszegmensek, hogy közöttük fellépő nyomások megfelelnek a felső támasztó csapágyaknál fellépő nyomásoknak. 65 A keresztfej és a dugattyúrúd alsó vége közötti kapcsolat folytán, melynél a keresztfej a dugattyúrúdhoz képest, még terhelés alatt is szabadon lenghet, a ke­resztfej eme lengései csak elenyésző 70 mértékben vitetnek át a dugattyúra úgy. hogy a hengerbélés és a dugattyúrúd felső végéhez erősített dugattyú közötti ko­pás tetemesn kisebb annál a kopásnál, amely akkor lép fel, ha a keresztfej és a 75

Next

/
Thumbnails
Contents