107929. lajstromszámú szabadalom • Eljárás görbe sinek kopással szemben való ellenállása növelésére

Megjelent 1934. évi január hó 3-án. ÍAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107929. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Eljárás görbe sínek kopással szemben való ellenállása növelésére. Vereinigte Stahlwerke A. G. cég* Düsseldorf. A bejelentés napja 1932. évi julius hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi julius hó 27-ike. Ismeretes, hogy úgy a vasúti, mint köz­úti vaspálya sínek a kanyarokban, az ott fellépő nagy igénybevételek következté­ben, rendkívül nagy kopásnak vannak ki-5 téve. E hátrányt azáltal kísérelték meg kiküszöbölni, hogy nagymértékben ötvö­zött anyagot, pl. 12%-os mangánacélt, szor­bitos síneket, vagy normális anyagból való, keményacélbetétekkel ellátott síne-10 ket alkalmaztak. Mindezek a rendszabá­lyok bizonyos mértékben csökkentik ugyan a kopást, azonban lényegesen na­gyobb költséggel járnak. Azt találtuk, hogy görbe síneknek ko-15 pással szemben való ellenállását, minde­nekelőtt erősen igénybevett élen, rendkí­vüli nagy mértékben növelhetjük, ha a sínfelületre valamely lágy fémből (pl. ólomból vagy cinkből) való vékony réte-20 get viszünk fel. Már 0.1 mm. vékony fém­réteg elegendő ahhoz, hogy a sínek kopá­sát igen jelentékenyen csökkentse. A fé­met célszerűen fecskendezőeljárással visz­szük fel és azt az üzem bárminő megzava­rása nélkül időről-időre megújíthatjuk. 25 Természetesen más felviteli módok, pl. izzófolyós állapotban való felvitel is le­hetséges. Szabadalmi igények: 1. Eljárás görbe síneknek kopással szem- 30 ben való ellenállásának a növelésére, azzal jellemezve, hogy a sínek igénybe­vett részére valamely lágy fémet, pl. ólmot vagy cinket viszünk fel. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato- 35 sítási módja, azzal jellemezve, hogy a lágy fémet vékony rétegben visszük fel. 3. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy 40 a felvitelt fecskendező eljárással vér gezzük. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents