107914. lajstromszámú szabadalom • Önborotválópenge-fenő készülék

Megjelent 1934. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1G7914. SZÁM. — Ill/b. OSZTÁLY. Önborotválópenge-fenő készülék. Rudas Zsigmond magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi április hó 7-ike. Az eddig használt fenőkészülékeknél a fenőkő olyan lapos vagy hengeralakú kő, mely a penge-él mentén forgott vagy pedig amelynél a penge mozgott a kő 5 síkjában. A íenési művelet a felhasznált kövek anyagának megfelelően, szárazon vagy olajozással történik. A találmány szerinti készüléknél a penge rugósan van az üveghenger belső 10 (homorú) felületéhez szorítva, ahol önma­gával párhuzamosan, az élekre merőleges irányban, a kerület mentén mozgattatik és egyidejűleg mindkét pengeélt feni. Az enyhe nyomással rugósan a homorú üveg-15 felülethez szorított és ívesen mozgatott acélpenge befogása az üveghengerre he­lyezett pánton vagy fedélen történik, mely központosán van az üveghengeren vezetve. A fenés művelete alatt a penge 20 vízzel nedvesítendő meg és rövid fenés után tökéletesen finom élt kap. Tekintet­tel a pengének a fenésnél bekövetkező, el­enyészően kis kopására, a penge használ­hatósága (élettartama) igen nagy. 2g A készüléket az 3. ábra keresztmetszetben, a 2. ábra nézetben tünteti fel. Az (!) üveghenger külső felületéhez a (2) pánt van illesztve, amelybe a (3) for 30 gattyú központosán van erősítve. A (2) pánt belső oldalához a lemezből való (4) konzol illeszkedik, melynek a (2) pántra merőleges (11) részébe a (12) pengét el mozdulás ellen biztosító (5) peckek vannak 35 foglalva. A (12) penge leszorítására a (6). rugó való, mely a pengét annak élei men­tén lefogja; a rögzítésre a (7) csukló-pánt körül elforduló (8) kapocs szolgál. Az egész készülék a (9) vázba van foglalva, melynek alsó (10) része a készüléknek 40 asztallapra való felfektetésére való. A készülék kezelése oly módon történik, hogy a pengebefogó szerkezetet, a (3) for­gattyúnál fogva, a (2) pánttal együtt, az (1) üveghengerből kihúzzuk, azután a (8) 45 kapcsot, a (7) csuklópántban, a nyíl irá­nyában (1. ábra) elmozdítva a fenendő (12) pengét a készülékbe helyezzük, majd a pengebefogó szerkezetet a (3) forgattyú­nál fogva, az (1) hengerbe visszahelyezzük 50 ós a (8) kapoccsal a (6) rugót leszorítjuk, miáltal a készülék működésre készen áll. A (12) penge fenéséhez néhány csepp vi zet cseppentünk az üveghengerbe és a (3) forgattyút rövid ideig előre-hátra vagy 55 körben mozgatjuk, ami után a (12) penge egyik felének kifenése megtörtént. Az át­forgatott pengét, a leírt módon, a másik oldalon is kifenve, a teljesen készre fent penge használatra készen áll. 60 Szabadalmi igények: 1. Önborotváló-pengő-fenő készülék, azzal jellemezve, hogy a penge, rugósan, homorú üvegfelülethez van szorítva, mely az élekre merőleges irányban 65 mozgattatik. 2. Az 1. alatti igénypontban védett készü­lék foganatosítási alakja, azzal jelle­mezve, hogy a penge az üveghengerre helyezett pánton vagy fedélen van be- 70 fogva, mely az üveghengeren közpon­tosán van vezetve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents