107789. lajstromszámú szabadalom • Puderszórókészülék, lapátrendszeres adagolóval

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107789. SZÁM. — IIT/b. OSZTÁLY. Puderszórókésziilék, lapátrendszeres adagolóval. Jermy Jenő és Klein István ékszerészek és órátok készítők Budapest. A bejelentés napja 1932. évi február hó 5-ike. A púderdobozokban elhelyezett púder­szórónak célja a poralakú púdernak azonos előnyökkel való alkalmazása, mint amilye­nekkel a szilárd (kompakt) púder jár. 5 Az eddig ismeretes púderszórók csak tö­kéletlenül felelnek meg a kívánalmaknak s tapasztalat szerint hibáik, többek között, a következők: a púdcrmennyiség nem sza­bályozható tetszés szerint; az adagolt 10 mennyiség nem oszlik el egyenletesen a perforált lapon; kezelésük körülményes, különösen a doboz utántöltésekor; a doboz helytelen nyitása vagy felborulása esetén a púdertartalom részben, vagy egészben 15 kiömlik. A találmány szerinti púderszóró készü­lék az eddigiek hibáit kiküszöböli. A találmány, a mellékelt rajzon, nyolc ábrában van bemutatva, amelyek közül az 20 1. ábra a találmány egy kiviteli alakjá­nak keresztmetszete a 2. ábra I—I vona­lán át, a 2. ábra felülnézet, a 3. ábra a fedőrész keresztmetszete a 4. 25 ábra II—II vonalán át, a, 4. ábra a fedőrész felülnézete, az 5. ábra az adagoló oldalnézete, ,a 6. ábra pedig felülnézete, a 7. ábra az adagoló egy más kiviteli alak-30 jának felülnézete és végül a 8. ábra az adagoló egy további kiviteli alak oldalnézete. A találmány szerinti készülék, mint az eddig ismeretesek is, megfelelő méretű 35 púderdobozban helyezendő el. A készülék (A) fedőrészből s a vele szer­ves egészet képező, lapátos (b) adagolóból áll, amelyek a (D) púderdobozban, közpon­tosán vannak elhelyezve. Az (A) fedőrész lemezből, mélyített do- 40 boz-fedél alakra van sajtolva és külső pa­lástja a púderdoboz (D) aljzatának belső palástfelületén, rugalmasság alapján, jól záróan, résmentesen rögzítődik. Így az (A) fedőrész a doboz (D) aljzatával, a púder 45 tárolására, zárt teret képez, melynek ma­gassága az (A) fedőrész palástjának (m) magasságával van meghatározva. Az (A) fedőrész mélyített része a pamacs tárolá­sára van, azonban mélyítés nélkül, csupán 50 síklappal is kiképezhető. A mélyített (s) síklap apró (x) lyukakkal perforált, ame­lyen keresztül a púder a (B) adagoló segé­lyével az (s) síklap felszínére kerül. Az (A) fedőrésznek a (D) dobozaljzatban 55 való, jó záródása teszi lehetetlenné, még felborulás esetében is, a púder kiömlését vagy kiszóródását, valamint az (A) fedő­rész könnyű lazulását, illetve bármely nem szándékolt elmozdulását. (50 A (B) adagoló az (A) fedőrész (f) csap­lyukába ágyazott (a) tengelyből s vele összeerősített és együttforgó, célszerűen, lemezből készített (b) lapátrendszerből áll. A (B) adagoló (b) lapátrendszere kiképez- 65 hető egy, két vagy több lapáttal. A (b) la­pátrendszer egyes lapátainak magassági méreteit úgy kell megállapítani, hogy azok, a teljes készüléknek a (D) dobozalj­zatban való elhelyezése esetében is, az (a) 70 tengellyel együtt, könnyen elforgathatok legyenek; de emellett az (A) fedőrész (s) síklapja és (D) dobozaljzat feneke által határolt űrszelvényt, minimális hézagok­kal, teljesen kitöltsék. Az egyrészt (A) 75 fedőrész (s) síklapja és a (b) lapátrendszer lapátai között, másrészt ugyancsak a (b) lapátrendszer lapátai és a (D) dobozaljzat

Next

/
Thumbnails
Contents