107771. lajstromszámú szabadalom • Gomb és eljárás annak előállítására

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107771. SZÁM. — I/i. OSZTÁLY. Gomb és eljárás annak előállítására. Neumerkel Frigyes mérnök Budapest. A bejelentés napja 1932. évi május hó 24-ike. A találmány gomb, főként a fehérnemű iparban használható gomb, mely a jelen­legi fémgyűrűbetétes cérnagombot van hivatva helyettesíteni és eljárás annak 5 előállítására. A találmány szerinti gomb külső felü­lete, a burkolata textil, míg a belső része, a magja, rugalmasan deformálható anyag, pl. gumi. 10 A burkolat a maggal összefüggő, elvá­laszthatatlan egységet alkot. Mosásnál, a fehérnemű kifőzésénél, lúgok maró hatá­sával szemben, mángorlásnál, vasalásnál és a fehérnemű használatánál fellépő 15 igénybevételekkel szemben, ellentáll, nagy szilárdságú, nem törik, nem szakad, rugal­masan deformálható, az előállítása olcsó, az alakja tetszetős, felvarrás ugyanúgy történik, mint a jelenlegi gomboknál. 20 A mellékelt rajz a találmány szerinti gomb példaképen vett megoldási alakjait, a készítés különböző fázisaiban mutatja és az előállítási eljárás megértésének meg­könnyítését célozza. Az 25 1. ábra az egymásra helyezett anyag­rétegek metszete, amelyekből a gombot előállítjuk. A 2. ábra az 1. ábra változata. A 3. ábra a gomb előállítására való sajtó 30 függélyes metszete és a sajtolt gomb oldol­nézete, a karima körülvágása előtt. A 4. és 5. ábrák az 1. és 2. ábrák további változatai, függélyes metszetekben. A 6. ábra a 3. ábra szerinti sajtó válto-35 zata, függélyes metszetben. A 7. ábra a tömeggyártásra való sajtoló­asztal-alsórész egy részének kisebb lép tékű fölülnézete. Az 1. ábrát ismertetve, a középső, mind­két oldalán ragasztóanyaggal, pl. gumival 40 bevont textillap (1), a gumirétegek (2a, 2b), a mindkét oldalán ragasztóanyaggal, pl. gumival bevont belső textilrétegek (cél­szerűen mollino-rétegek) (3a, 3b) és a külső textilrétegek (célszerűen siffon-rétegek) 45 (4a, 4b). A (4a, 4b) külső textilrétegek a mag felőli (belső) oldalukon ragasztó­anyaggal, pl. gumival vannak bevonva. Ha az 1. ábrán látható anyagrétegeket a 3. ábrán feltüntetett (5, 6) sajtóban össze- 50 sajtoljuk és egyidejűleg melegen vagy hi­degen vulkanizáljuk, úgy az egyes réte­gek egymással tökéletesen kötnek, össze­függő, szétválaszthatatlan egységet alkot­nak. A gyűrűalakú (7a, 7b) bordák között 55 az anyag fokozottabb mértékben sajtoló­dik, ezeken a helyeken a nyersgumi­rétegek a (7a, 7b) bordák közül túlnyomó­részt kiszorulnak. Az így keletkező (8) karima kerületi részét a kész gombról le- 60 vágjuk. A sajtolással egy munkamenetben a gombban gomblyukakat létesítünk vagy a. kész gombot utólag, a gomblyukak helyén lyukasztjuk. 65 A 2. ábrán látható megoldásnál a kö­zépső (1) textillap elmarad és egyetlen középső (2) gumiréteg kerül alkalma­zásba. Az előállítás lényegében ugyanúgy történik, mint ahogyan azt az 1. ábrával 70 kapcsolatban ismertettük. Ezen megoldás vékonyabb gombok előállítására alkalmas. A (3a, 3b) belső textilrétegek el is ma­radhatnak. A 4. ábrán látható megoldásnál a külső 75 textilrétegek közül az alsó (4b) textilréteg tányérsapka-alakú, melynek visszahajlí­tott gyűrűalakú (4c) karimája a korong-

Next

/
Thumbnails
Contents