107761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás emberi étkezésre alkalmas hagymafélék konzerválárára

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI S^MW SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107761. SZÁM. — IY/e. OSZTÁLY. Eljárás emberi étkezésre alkalmas hagymafélék konzerválására. Berényi Lászlóné szül. Czentár Ilona mérnök neje Budapest. A bejelentés napja 1932. évi julius hó 11-ike. A találmány eljárás emberi étkezésre alkalmas hagymafélék (vöröshagyma, fe­hérhagyma) konzerválására. Eddig a vö­röshagymát szárazon úgy konzerválták, 5 hogy a feldarabolt hagymából meleg leve­gővel vonták el a vizet, vagyis a hagyma­szeleteket megaszalták. Aszaláskor azon­ban a hagyma szenved és az így előállí­tott vöröshagymakonzerv íze nem egyen­lő értékű a friss vöröshagymáéval. A talál­mány szerint ezzel szemben a vöröshagy­mát úgy konzerváljuk, hogy közvetlenül felhasználható alakban marad és teljesen megtartja friss hagyma ízét. 15 A találmány lényege az, hogy a felaprí­tott vöröshagyma víztartalmát a víz for­ráspontja fölé hevített zsírral vonjuk el a konzerválandó hagymából úgy, hogy a kihajtott víz helyét a zsír foglalja el. 20 Az eljárást úgy hajtjuk végre, hogy a víz forráspontja fölé hevített ételzsírban (disznózsír, libazsír, kacsazsír, margarin, vaj vagy növényi zsír) hevítjük a felaprí­tott hagymát, mire a hagyma nedvesség-25 tartalma elpárolog s a kihajtott víz he­lyét a zsír foglalja el. A zsír sercegésének megszűnte jelzi a víz teljes elpárolgását. A hagymából a felesleges zsírt szűréssel vagy centrifugálással távolíthatjuk el és 30 kihűlés után teljesen tartós hagymakon­zervre teszünk szert, amely a hagymát eredeti duzzadt állapotban tartalmazza, zsírtartalma a hagyma illó részeit is töké­letesen megköti. Az ily konzervben a zsír és a hagyma egymást kölcsönösen kon- 35 zerválják, úgy hogy a zsír meggátolja a hagyma romlását és illó alkatrészeinek eltávozását, a hagyma pedig késlelteti a zsír megavasodását. Ha kisebb zsírtarta­lommal kívánjuk a konzervet előállítani, 40 úgy a zsírt a hagymából még meleg álla­potban kisajtolhatjuk. A konzervet úgy is készíthetjük, hogy a víz elvonására használt zsírt a hagymá­tól nem különítjük el, hanem, különösen 45 ha közönséges hőmérsékleten többé-ke­vésbbé szilárd zsírt alkalmaztunk, a zsír­ral együtt csomagoljuk és hozzuk forga­lomba. Ha a víznek zsírral való kihajtása al- 50 kalmával a hőmérsékletet oly fokra emel­jük, hogy a hagyma a főzéshez szükséges mértékig megpirul és a pirításkor kelet­kező kellemetlen szagú illó termékek el­távoznak, úgy oly hagymakonzervre te- 55 szünk szert, amely a főzéskor a hagymá­nak külön megpirítását feleslegessé teszi és a forró zsírba jutva sem fejleszt már kellemetlen szagú illó termékeket. Az így konzervált hagymát főzésre köz- 60 vetlenül felhasználhatjuk minden oly esetben, amidőn a hagyma zsírral együtt kerül az ételbe.

Next

/
Thumbnails
Contents