107727. lajstromszámú szabadalom • Tárcsás kapcsoló

Megjelent 19 33. évi december hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107 727. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Tárcsás kapcsoló. Fichtel & Sachs A. G. Schweinfurt. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi augusztus hó 5-ike. Találmányunk tárcsás kapcsoló, főkép motorkerékpárok hajtóműveihez, mely tokba van beépítve és melyet rendszerint rugónyomás tart zárva, de könnyen old-5 ható. Találmányunk lényegében a nyomó­rugók számára való ellenágytárcsának a kapcsolótokra ,való erősítésére vonatkozik, mely tárcsa könnyen szerelhető be és tá-10 volítható el, úgy hogy a kapcsolót kényel­mesen ellenőrizhetjük. Találmányunk szerint az ellenágytár­csára egyszerű módon reteszszerű lemezek vannak erősítve, melyek a kapcsoló tok-15 jának szélével kapcsolódnak. A lemezek megerősítése olyan, hogy őket rugónyomás tartja használati helyzetükben ós bizto­sítja eltolódás ellen. A rajz a kapcsoló és az ellenágytárcsa 20 megerősítő szerkezetének foganatosítási példáját mutatja. Az 1. ábra a kapcsolót sebességváltóművel kombinálva mutatja, a 2. ábra tört I—I vonala mentén vett 25 hosszmetszetben. A 2. ábra a kapcsoló külső végnézetét ön­magában mutatja. A 3. ábra a tárcsás kapcsoló tokjának külső felületének nézete. 80 A kapcsoló tetszőleges számú súrlódó vagy kapcsoló tárcsák két (5, 6) csoport­jából áll, amely tárcsák (7) tokba vannak beépítve. E tokkal helytállóan van össze­kötve a (8) fogaskerék, mely a sebesség-35 váltómű (9) tengelyén szabadon elforgat­ható. Az áttöréseikben pl. nemezből, gum­miból, bőrből való (6a) súrlódó testekkel felszerelt (6) tárcsák középső nyílásaikból befelé nyúló (11) toldatokkal a (12) ösisze-40 kötőrész kerületének tengelyirányú hor­nyaiba kapaszkodnak. A (12) összekötő rész a (9) tengelyre forgathatóan van erő­sítve. Az (5) és (5a) tárcsák kerületén levő (10) nyúlványok a (7) tok (16) kerületi karima- 45 jának tengelyirányú (16a) hasítékaiba ka­paszkodnak. Ez összeköttetés folytán az (5) és (6) tárcsák egymáshoz és a (7) tok fenekéhez képest tengelyirányban elmo­zoghatnak. A (7) tokkal összekötött kül -jő 50 (5a) tárcsára a tok feneke irányában a tengely körül elosztott (13) nyomórugók hatnak, melyeket a (7) toknak a rajzon jobboldali fenekén levő (15) ellenágy tárcsa (14) süvegei támasztanak és vezetnek. 55 A középen áttört (15) tárcsa a (7) tok (16) karimájával külső oldalán levő (17) össze­kötőlemezek útján el nem tolhatóan és el nem forgathatóan van összekötve. A (17) lemezek külső vége (16b) nyugaszokkal 60 kapcsolódik, melyeket néhány vagy vala­mennyi (16a) hasíték éleiben alkalmazunk, míg belső végeik a (15) lemez belső élétől kiinduló, U-alakban lehajlított (18) szár­nyak alá nyúlnak. A (13) rugók nyomása 65 a (17) lemezeket ezekhez a megerősítési helyekhez szorítja és tengelyirányú elto­lódás ellen fogvatartja. A (17) lemezek külső, hátrafelé golyvásan hajlított vége továbbá a (15) lemez (15a) kivágásaiba 7a nyúlik, úgy hogy a (7) tokhoz képest el­forgás ellen a (15) lemezt is fogvatartják. A (17) lemezeket a (15) lemezen helyze­tükben egyébként csavarok biztosítják, de a csavarok oldása után a (17) lemezeket 75 sugárirányban el lehet tolni és ezáltal belső végükkel a (18) felhajlított szárnyak által alkotott táskákból ki lehet emelni és azután a (16b) nyugaszokból a közép felé ki lehet húzni. 80

Next

/
Thumbnails
Contents