107723. lajstromszámú szabadalom • Villamos kézi jelzőlámpa, két izzótesttel

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAfi KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107123. SZÁM. — VlII/i. OSZTÁLY. Villamos kézi jelzőlámpa, két izzótesttel. Domán Aladár vegyész Budapest. A bejelentés napja 1932. évi október hó 8-ika. A találmány telepáramú villamos kézi jelzőlámpa, két izzótesttel, főként közleke­dési jelzésre, az ízzótesteket a jelzőlámpa homlokvégén és a palástján teljesen vagy 5 részben körülvevő, különböző színű fény­szűrőkkel és az áramforrás és a párhuza­mosan kapcsolt izzótestek közé iktatott két folyadékkapcsolóval, melyek közül az egyik a hozzátartozó izzótest áramkörét a 10 jelzőlámpa vízszintes vagy közel vízszin­tes helyzetében, míg a másik folyadékkap­csoló a hozzátartozó izzótest áramkörét a jelzőlámpa felfelé tartott függélyes vagy közel függélyes helyzetében zárja, míg le-15 felé irányított jelzőlámpánál az izzótestek áramkörei megszakadnak. A jelzőlámpa főkapcsolóját a jelzőlámpa testén csúsztatható hüvely vezérli, amely a főkapcsoló kiiktatott helyzetében a fény-20 szűrőket takarja és védi. A mellékelt rajz a találmány két példa­képen vett megoldási alakját mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alak vázlatos oldalnézete és kapcsolási elrendezése. A 25 2. ábra a második megoldási alak oldal­nézete és részben függélyes metszete. A . 3., 4. ábrák az önműködő folyadékkap­csolók függélyes metszetei. Az 1. ábrát ismertetve, az áramforrás 30 (1), a főkapcsoló (2), az izzótestek (3, 4), a folyadékkapcsolók (5, 6), a fényszűrők (7a, 7b, 7c), a (3, 4) izzótestek között elrende­zett fényeiválasztólap vagy reflektor (8). A (7a, 7b, 7c) . fényszűrők együttesen 85 serleg-alakot alkotnak. A (7a) fényszűrő sárga, a (7b) fényszűrő vörös és a (7c) fényszűrő zöld színű. A (6) folyadékkapcsoló, mely a 3. ábrán függélyes metszetben látható, a jelző­lámpa felfelé tartott függélyes helyzeté- 40 ben, zárt (2) főkapesolónál, a (4) izzótest áramkörét zárja és a jelzőlámpa, a (7a) fényszűrőn keresztül, minden irányban sárga fényjelet ad le. A (6) folyadékkap­csoló belsejében a (9) kapcsolófolyadék, 45 pl. higany a (10, 11) vezetékek, illetve a (14) csavarfej és a (15) csavarorsó között zárja az áramot. Ha a jelzőlámpát vízszintes helyzetbe forgatjuk, a (4) izzótest áramköre megsza- 50 kad, ugyanekkor a (3) izzótest áramköre az (5) kapcsolóban (4. ábra) zárul és a (7b) fényszűrőn vörös és a (7c) fényszűrőn zöld fény hatol keresztül. A piros és zöld fény­jelzések egymásra merőleges irányokban 55 lépnek ki a jelzőlámpából. Vízszintesen tartott jelzőlámpánál a (9) kapcsolófolyadék, pl. higany a (10, 11) ve­zetékek, illetve a (15x) csavarfej és a (14) csavarfej között a (3) izzótest áramkörét 60 zárja. A jelzőlámpa célszerűen hengeres rúd alakjában képezhető ki, amellyel a közle­kedési rendőr az irányt mutatja és ugyan­akkor önműködően a szükséges fényjelzé- 65 seket adja. Lefelé lógatott jelzőlámpánál mindkét izzótest áramköre megszakad. Adott esetben kettős jelzőlámpa is alkal­mazható, amely egy és ugyanazon rúd két végén van kiképezve. A kettős jelzőlámpa 70 előnye, hogy a zöld fényjelzés a rúd mind­két vége felől látható. Adott esetben a zöld fényszűrő mögött reflektor rendezhető el. A 2. ábrán látható második megoldási alaknál a (16) fémlcső alsó végét a csavar- 75 menetes (17) kupak zárja le. Az (1) áram­forrás, célszerűen hengeralakú száraz­elem, a (16) csőbe van tolva. Az (1) áram­fox*rás fenékkontaktusa és a (17) kupak

Next

/
Thumbnails
Contents