107700. lajstromszámú szabadalom • Hengeres itató szerkezet

Megjelent 1933. évi december hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107700. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Hengeres itatószerkezet. Dr. Vida Vilmos kollégiumi gondnokhelyettes Budapest. A bejelentés napja 1932. évi január hó 21-ike. A találmány szerinti itatószerkezet, az eddig használtakkal szemben, kényelmes, biztos hatású és tetszetős formájú. A találmány, a mellékelt rajzon hat áb-5 rában van bemutatva, amelyek közül az I. ábra oldalnézet a burkolólemez rész­beni eltávolítása mellett, a II. ábra előlnézet, részben metszet, a III. ábra az itatóspapír behajtási mód-10 ját ábrázolja, a IV. ábra az itatóspapírnak a nemezsza­laghoz rögzítését ábrázolja, az V. ábra a rögzítő acéllemez távlati képe, a 15 VI. ábra a rögzítést felülnézetben áb­rázolja. A szerkezet lényegébea fém v>agy más alkalmas anyagból készült (T) tokban el­helyezett (A) kéményfa:hengereken futó 20 (B) végtelen nemez (vagy gummi, stb.) szalagra erősített (C) itatóspapír, mely egyszerű végigsímításra végiggördül az itatandó felületen. Az érdes felületű (A) keményfahenge-25 rek, vízszintesen és párhuzamosan, úgy vannak elhelyezve a (T) tokban, hogy a rajtuk futó (B) végtelen szalag s az arra alkalmazott (C) itatóspapír lejjebb essék a (T) tok pereménél. 30 Az itatóspapír, a háromágú (MNO) szo­rító acéllemez segítségével, könnyen és gyorsan rögzíthető a nemezszalagra s így az elhasznált itatóspapír váltása könnyű, és gyors. Az itatóspapír rögzítése a követ-35 kezőképen történik: A normálméretben készített itatóspapírt mindkét végén be­hajtjuk, úgy hogy a behajtott (KL) vé­gek az itatóspapír egyik oldalán egymás­sal szembe kerüljenek. A behajtott (KL) végek egyikét a nemezszalagra fektetjük 40 úgy, hogy a behajtott (K) rész feküdjön a nemezszalagra, aztán az (F) nyíl irányá­ban, a szerkezetbe csúsztatjuk s körülfor­gatjuk addig, míg a másik oldalon ki nem bújik. Az itatóspapírnak a (B) nemezre 45 simított, egymáshoz illő, két behajtott (KL) véget a háromágú (MNO) szorító acéllemeznek az itatóspapír (IB) hajla­taiba, illetőleg a (B) nemezszalag alá to­lásával rögzítjük úgy, hogy annak egyes 50 (0) ága a (B) nemezszalag alá, kettős (MN) ága pedig az itatóspapír egyik (I), illetőleg másik (E) hajlatába csúszva azt a (B) nemezszalaghoz rögzítse. Az itatós­papír rögzítését, az itatóspapír és nemez- 55 szalag tapadófelületei mellett, ez az acél­lemez végzi. A szerkezetet tartó (T) tok felül ké­nyelmes fogású (H) fogóban van kiké­pezve és súlyával van hivatva az itató- 60 szerkezetekkel szokásos nyomkodást pó­tolni. Szabadalmi igények: 1. Hengeres itatószerkezet, azzal jelle­mezve, hogy tokban alkalmazott hen- 65 gereken futó végtelen szalagra itatós­papír van rögzítve. 2. Az 1. alatti itatószerkezet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az itatós­papírt háromágú szorító lemez rögzíti 70 a végtelen szalaghoz. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents