107692. lajstromszámú szabadalom • Eljárás újfajta kozmetikai és higéniai szer előállítására

Megjelent 1933. évi december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107692. SZÁM. — Ill/a. OSZTÁLY. Eljárás újfajta kozmetikai és higiéniai szer előllítására. Dr. Grauer Miksa Pál gyáros Budapest. A bejelentés napja 1932. évi november hó 23-ika. Azt találtam, hogy ecetből, amely kelle­metlen, szúrós szaga miatt kozmetikai célokra nem alkalmas, kiváló hatású koz­metikai szert állíthatunk elő, ha az ecet 5 híg vizes oldatához szeszben oldott vagy emuigált illatos növényi olajokat (pl. orgonaolajat, „kölni" olajat, narancsolajat stb.) adunk. Az alkalmazott ecet lehet akár borecet, akár szeszecet, akár pedig a 10 kettő keveréke. Az alkalmazott olaj elő­nyösen terpénmentes, de lehet terpénes is. Adott esetben a növényi olaj, részben vagy egészben, hasonló illatú szintétikus termé­kekkel is helyettesíthető. .5 Az ilyen módon előállított kozmetikai szer mindenfajta kozmetikai és higiéniai célra, mint pl. a test és az arc lemosására, öblítésre, a haj puhítására és fényesíté­sére, szobalevegő javítására stb. kiválóan 10 alkalmas, minthogy az ecetnek és a nö­vényi olajoknak jó tulajdonságait magá­ban egyesíti. Azt találtam, hogy ez újfajta szer elő­állításához aránylag igen kis mennyiségű 5 növényi olaj elegendő, így pl. előnyös, ha a híg ecetoldathoz 0.1—10%o növényi ola­jat adunk. Példa. 50 g orgonaolajat és 200 g „kölni" olajat 0 összekeverünk és a keverék 10 g-ját 200 g szeszben oldjuk vagy 5 g pulvis gumi­arabicummal emulgáljuk. Ezt az oldatot vagy emulziót 100 1 5-hidrátos borecet és szeszecet 1:1 keverékéhez hozzáadjuk és az egészet jól összekeverjük, mikor is a koz- 35 metikai szer használatra kész. Az orgonaolaj és a „kölni" olaj kisebb­nagyobb arányban, pl. narancs- vagy gyöngyvirág-olajjal helyettesíthető. Szabadalmi igények: 40 1. Eljárás újfajta kozmetikai és higiéniai szer előállítására, azzal jellemezve, hogy ecet híg vizes oldatához szeszben oldott vagy emuigált illatos növényi olajokat (pl. orgona-, narancs-, gyöngy- 45 virág-, ,,kölni"-olajat) adunk. 2. Az 1. igény szerinti eljárás foganato­sítási módja, azzal jellemezve, hogy ecet gyanánt borecetet, szeszecetet vagy ezek keverékét alkalmazzuk. 50 3. Az 1. igény szerinti eljárás foganatosí­tási módja, azzal jellemezve, hogy a növényi olajokat, részben vagy egész­ben, hasonló illatú szintétikus termé­kekkel helyettesítjük. 55 4. Az 1. és 2. igény szerinti eljárás foga­natosítási módja, azzal jellemezve, hogy 50 g orgonaolajat és 200 g „kölni" olajat összekeverünk és a keverék 10 g-ját 200 g szeszben oldjuk vagy 5 g go pulvis gumiarabicummal emuigáljuk, majd az oldatot vagy emulziót 100 1 5-hidrátos borecet és szeszecet 1:1 ke­verékéhez hozzáadjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents