107632. lajstromszámú szabadalom • Kerekes korcsolya

Megjelent 1933. évi december lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107632. SZÁM. — XX/g. OSZTÁLY. Kerekes korcsolya. Pfeifer Magda tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi augusztus hó 1-je. A különböző, eddig forgalomba hozott, kerekes korcsolyáknak az volt a céljuk, hogy lehetővé tegyék, az időjárástól füg­getlenül és nem sikos területen is, a kö-5 zönséges (jégi) korcsolyázáshoz hasonló mozdulatokat és mutatványokat. A talál­mány ezzel szemben olyan kerekes kor­csolya, melynek célja közútakon, tehát nem kizárólag korcsolyázó-pályán, a já-10 rásnál gyorsabb és kevésbé fárasztó köz­lekedés. A hasonló célú kerékpárokkal szemben ennek a korcsolyának az az elő­nye, hogy használat után tulajdonosa a lakásba, irodába, stb. könnyen magával 15 viheti. A kerekes korcsolyát oldalnézetben az I. ábra felülnézetben a II. ábra tünteti fel. Az (a) futókerekek a (b) korcsolya­talp előtt és mögött találhatók és a ru-20 galmas (c) lemezekre vannak felerő­sítve. Ez az elrendezés lehetővé teszi a talpnak lesüllyesztését a futókerekek közt a pálya közelségébe (olyan mélyre, hogy a talp ne súrolja még a talajt), amivel a 25 stabilitás fokozódik, a jármű használata pedig biztonságossá és könnyen megta­nulhatóvá válik. Az elől és hátul elhelye­zett kerekek méreteit nem befolyásolja a talp, azok átmérője többszöröse a talp 30 és pálya közti távolságnak, tehát a kor­csolya nemcsak sima asztfalton, hanem kövezett ixton is akadálytalanul gördül­het. Az egyenlőtlen talaj által okozott rá­zás csökkentésére való a kerekek rugal­mas (c) felerősítése, valamint a (d) gumi- 35 abroncs is. A súrlódás kisebbítése céljá­ból a futókerekeknek golyóesapágyai vannak. A kerekes korcsolya felcsatolá­sára (e) szíjak vagy más tetszőleges, könnyen oldható megerősítés való. 40 Szabadalmi igények: 1. Kerekes korcsolya azzal jellemezve, hogy két darab, közös síkban, fekvő, tömör vagy légkamrás gumiabronccsal ellátott futókereke van, mely kerekek 45 egyike a talp előtt, másika a talp mö­gött van elhelyezve. 2. Az 1. igénypontban védett kerekes kor­csolya kiviteli alakja azzal jelle­mezve, hogy a két futókerekek között 50 a korosolyatalp le van süllyesztve, úgy hogy a talprész (b) a futókerekek kö­zéppontjánál mélyebbre kerül. 3. Az 1. igénypontban védett kerekes korcsolya kiviteli alakja azzal jelle- 55 mezve, hogy futókerekei a korcsolya­talpból kiálló (c) rugók végére vannak erősítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents