107561. lajstromszámú szabadalom • Növényzetfogó

Megjelent 1933. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 101561. SZÁM. X/g. OSZTÁLY. Növényzetfogó. Biszkup Tamás nyűg1 , főjegyző Szügy. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 15-ike. A találmány vasból készült tárcsa, mely karóra alkalmazva, kúszó növé­nyek, első sorban szőlőtőke indáinak ösz­szefogója. Az általában használatos kö-5 tözési eljárással szemben a találmány szerinti növényzet fogó alkalmazása munkaimegtakarítást jelent és további előnye, hogy taritós eszköz, évekig hasz­nálható. 10 A mellékelt rajz a növényzetifogónak egy példakóppeni kiviteli alakját tünteti fel; az 1. ábra annak felülnézetét, a 2. ábra metszetét és a 15 3. ábra alkalmazását. Az (1) növényzetifogót a (2) karóra megfelelő magasságban elhelyezzük. A tárcsa helyzetét a (3) lemezkék rugalmas feszültségüknél fogva biztosítják. A nö-20 vényzet szárát a tárcsa kerületén alkal­mazott (4) spirális hornyok közé vezet­jük be az ábrán nyíllal jelölt úton. A növényzeítogó méretei, a kerületén alkalmazott hornyok alakja, a tárcsa felerősítési módja, tetszés szerint választ- 25 ható. A tárcsa anyaga célszerűen vasle­mez, horganyozva, készíthető azonban más fémből is. Szabadalmi igények: 1. Növényeztfogó, jellemezve fémből ké- 30 szült tárcsával, mely kerületén a nö­vényzetet vezető hornyokkal van el­látva és karóhoz erősíthető. 2. Az 1. pont alatti növényzetfogó kivi­teli alakja azáltal jellemezve, hogy a 35 tárcsa egy darab lemezből készül és felerősítése a közepéből kihajlított le­mezkék segítségével történik. 1 rajzlap mellékletteL Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents