107551. lajstromszámú szabadalom • Elzárószelep

— 2 — csavaranyát meghúzzuk (3. ábra), altkor a (4) szelep zárt állásában rögzítve van ós ütődés, stb. következtében meg nem nyílhatik. A tartály kiürítése céljából a 5 (3) szeleporsót visszatoljuk, mikor is a szelep nyitási löketét az (5) csavaranya határolja. Szabadalmi igények: 1. Elzárószelep komprimált gázok, főleg 10 szénsav befogadására való tartályok­hoz (patronokhoz), a gáznyomás foly­tán záródó és a tartály (patron) zárófe­jén tengelyirányban keresztülvezetett szeleporsójával nyitható szeleppel, az­zal jellemezve, hogy a szeleporsónak a zárófejből kiálló végén egy elállítható, meglazítva a szelep nyitási löketét ha­tároló, meghúzva pedig a szelepet zárt állásában rögzítő csavaranya van. 2. Az 1. alatt védett elzárószelep fogana­tosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a szeleporsó szabad végén, a csavar­anyának róla való lecsa várás át meg­akadályozó feje vagy ütközője van. 1 rajzlap melléklettel. I'ullns nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents