107455. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta hidrogén-szuperoxid előállítására

december hó l-éi. T Megjelent 1933. evi MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107455. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás tiszta hidrogénszuperoxid előállítására. Kali-Chemie A. G. cég- Berlin, mint a Peroxydwerk-Siesel A. Gr. berlini cég jogutódja. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi augusztus hó 25-ike. \ tói zsszabadalom eljárást véd tiszta hidrogénszuperoxid előállítására, amelynek lényege, hogy a hígított hidro­génszupetroxidoldatok gőzeit, melyeket 5 báriumszuperoxid és kénsav cserebomlá­sával állítottunk elő, köd- és cseppecske­alakú alkotórészeitől megszabadítjuk. Azt találtuk, hogy ezt az eljárást tet­szőleges eredetű hidrogénszuperoxid-víz-10 gőzelegyekre alkalmazhatjuk, pl. olyan gőzelegyekre, melyek hiperkénsav lepár­lásánál keletkeznek. Ilyen esetben tökéle­tesen tiszta, kénsavmentes hidrogénszu-, peroxidot kapunk. Az eljárást hasonló 15 sikerrel alkalmazhatjuk gőzelegyekre, amelyek hidrogénszuperoxidnak kálium­perszulfát lelett vagy pl. akár ammo­niumperszulfátoldatok közvetlen lepárlá­sával való előállításánál keletkeznek 20 vagy egyéb tetszőleges más úton ka­pott hidrogénszuperoxidgőiz- vízgőzele­gyekre is. Foganatosítási példák: 1. A hiperkénsav lepárlásánál kapott, 25 hidrogénszuperoxidbői és vízgőzből álló' elegyet Raschig-gyűrűk rétegén hajtjuk keresztül. Ezután a ködszerű alkotóré­szeitől megfosztott gőz a kondenzáló be­rendezésbe kerül. A Raschig-gyűrű réteg­ben csekély mennyiségű hidrogénszuper- 30 oxid mellett kénsav vált le. A konden­zálásnál kapott termék teljesen kénsav­mentes. 2. Savanyú ammoniumperszulfátolda­.tot vákuumkészülékben elpárologtatunk. 35 A hidrogénszuperoxidból és vízgőzből álló elegyet elektrosztatikus mezőn ve­zetjük keresztül, mielőtt még kondenzál­nék. A magával ragadott ammonszulfát­lúg-, illetve a savcseppecskék itt tökéle- 40 tesen leválnak. Szabadalmi igények: 1. Eljárás tiszta hidrogénszuperoxid elő­állítására. A 105631. sz. törzsszabada­lom összes igényei szerinti eljárás 45 kiviteli módja, tiszta hidrogénszuper­oxid előállítására, azzal jellemezve, hogy tetszőleges eredetű hidrogénszu­peroxid-vizgőzelegyeket kondenzálájs előtt ködtelenítünk. 50 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana­tosítási módja, azzal jellemezve, hogy a gőzöket finomszemcsés anyag réte­gén vezetjük keresztül. 3. Az 1. igényben védett eljárás fogana- 55 tosítási módja, azzal jellemezve, hogy a gőzlegyeket elektrosztatikus mező­vel ködtelenítjük. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents