107257. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szer előállítására reuma és rokontermészetű betegségek ellen

december hó 1-én. Megjelent 1933. év i MAÖYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 107357. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás szer előállítására reuma és rokontermészetű betegségek ellen. Sepsy Lajos vegy tisztító és kelmefestő Cegléd. A bejelentés napja 1932. évi julius hó 9-ike. A találmány eljárás gyógyszer előállítására reuma és rokontermészetű betegségek ellen. Azt találtam, hogy a langyos sósavas fürdő, melyet a mesterségemben előforduló fehérí-5 tésre használtam, reumás karomban a fájdal­mat csökkentette. A következőkben higítatlan sósavba belemártottam egy törülköző-kendőt, melyet alapos kicsavarás után a karomra csa­vartam fel és melegen bepakkoltam. Az ered-10' mény az lett, hogy a reumáin elmúlt ugyan, azonban az erős sósavtól a bőröm, különösen ott, ahol bővebb húgysavlerakodás volt, le­foszlott. A seb azonban pár hét alatt, minden különösebb kezelés nélkül begyógyult. 15 Ezen okulva megállapítottam, hogy kenőcs formájában alkalmasabb a tömény sósavas szer használata. Ezzel a szerrel való gyógykezelés­nél a betegek nagyobb százalékánál természe­tesen nagyobb volt a reakció és némely beteg-2o nél (krónikusaknál) a bőrön bizonyos pörk­szerű jelenség képződött. Ez azonban gyorsan magától begyógyult, minden nyom nélkül. Ekkor kisebb százalékú sósavat tartalmazó zsí­ros alapanyaggal készült kenőccsel kísérletez-25 tem és úgy találtam, hogy a 28—18% sósavat tartalmazó keverék a legalkalmasabb, mert ez adja meg a megkívánt fokú reakciót, anélkül, hogy a bőrt különösebben izgatná. Megállapí­tottam azt is, hogy amennyiben krónikusabb 30 bajnál a bőr erősebben irritálódnék, célszerű a bőr hűsítésére l1 /^—2% kámfort és fertőtle­nítés céljából pedig ugyancsak 2% jodoformot adagolni a gyógyszerhez. Megjegyzem, hogy a fájdalmas testrésznek 35 a szerrel való bekenése előtt teljesen száraz­nak kell lennie és célszerű azt a bekenés után jól kicsavart állottvízbe mártott ruhával be­borítani és ezt száraz, meleget- tartó anyagú bármely szövet félével szorosan lefáslizni és le-40 tűzni. Ez a. borítás mindaddig a testen tar­tandó, amíg a kenőcsnek gyenge hangyacsípés­szerű hatása van. A kenőcs alapanyaga előnyösen disznózsír, de lehet az bármely más zsíros kenőcs is. A fertőtlenítésre jodoformot használtam, de le- 45 het az bármely hasonló hatású más fertőtlenítő szer is, ugyancsak lelhet a használt kámfor he­lyett, az előidézett bőrizgatás csökkentésére, más, hasonló hatást előidéző anyagot is hasz­nálni. ' 50 Az eljár᧠lényege, hogy a disznózsírt, vagy más zsíros kenőcsalapot, kissé felmelegítve, jo­doformmal, vagy más hasonló fertőtlenítő szerrel elkeverünk és ennek megtörténte után beleadjuk a megfelelő sósavat, melynek teljes 55 elkeverése után végül a kámfort, vagy más eh­hez hasonló hatást; előidéző szert adunk és ke­verünk el a szerben. Kiviteli példa: Tiszta disznózsír .... 1000 g. 60 Acidum íhydrochloricum . 180—280 „ Jodoform " 18—20 „ Kámfor 15—20 „ Szabadalmi igények: 1. Eljárás szer előállítására reuma és rokon- 55 természetű betegségek ellen, azzal jelle­mezve, hogy kenőcsszerű alapanyagokhoz sósavat adunk, hogy a kapott termék még kenhető legyen. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás kiviteli 70 módja,, azzal jellemezve, hogy kenőcsszerü alapanyagul zsíros kenőcsöket alkalma­zunk. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti eljárás ki­viteli módja, azzal jellemezve, hogy kenőcs- 75 szerű alapanyagul disznózsírt használunk. 4. Az 1., 2. és 3. igénypontok szerinti eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy a ka­pott termékhez fertőtlenítő szert adunk. 5. Az 1—4. szerinti eljárás kiviteli módja, az- go zal jellemezve, hogy a kapott termékhez kámfort, vagy más bőrhűsítő szert adunk. Pallas nyomda, Budai)9st.

Next

/
Thumbnails
Contents