107229. lajstromszámú szabadalom • Ródli kiiktató kézihajtású kapaszkodóval

Megjelent 1933. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS ÍOH229. SZÁM. — XX/g. OSZTÁLY. Ródli kiiktatható kézihajtású kapaszkodóval. Jánosik János gépkezelő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi szeptember hó 19-ike. Ismeretes, hogy a téli sportot kedvelő közönség körében az egyébként kledvelt ródlizás azért nem tud szélesebb körben elterjedni, miután a nehéz ródlinak fel-5 felé vitele meglehetős fáradságos a téli silkos utakon s így a kimerítő munka miatt gyengébb testalkatú egyének ha­mar elfáradnak. A találmány már most oly ródlira vo-10 natkozik, mely a felfelékapaszkodást a rajta ülő kormányossal együtt lehetővé teszi. Ez oly módon van megoldva, hogy a kormányos ülőhelyén egy kapaszkodó­körmökkel ellátott s a ródlitalpon helyt-15 állóan elrendezett csapágyban forgat­ható kapaszkodókorong van, melyet a kormányos vagy a mellette ülő egyén kéziforgattyú és áttétel útján forgathat. Természetesen e kapaszkodókeréknek ki-20 iktathatónak kell lennie, hogy lefelé való csúszásnál ne akadályozza a ródlit. A csatolt rajzon a találmány tárgyá­nak csupán egy példakénti megoldása van ábrázolva vázlatosan, oldalnézetben, 25 a ródli egyes alkatrészeinek a láthatóság kedvéért történt eltüntetése mellett. A ródli (1) talpán a helytállóan meg­erősített (2) csapágyban van az (5) fo­gaskerék forgathatóan ágyazva s a belé-30 kapaszkodó (6) kisebb fogaskerék s a (8) forgató kar útján hozható forgásba. E célból; természetesen a kéziforgattyú s az (5) kerék (7), illetve (3) tengelyei egy­mással a (11) konzollal vannak mereven összekötve. Az (5) kerékkel közös tenge- 35 lyen ül a kapaszkod ókörmös (4) kerék, s mindkettő a (10) emeltyűkar útján el­forgatható (9) excentrikus ágyazású csap körül kilengethető, úgyhogy a (4) ka­paszkodó körmök üzemen kívüli helyzet- 40 ben a talajt nem érintik. A találmány keretén belül természete­sen többféle változtatást is eszközölhe­tünk, így pl. az ülőhelyeik mindegyikénél alkalmazhatunk segédhajtókereket, mely 45 a (6) főhajtókerékkel lánc útján össze van kapcsolva s így minden résztvevő sportoló egyén segíthet a ródli felfelé hajtásában, stb. Szabadalmi igény: 50 Ródli, azzal jellemezve, hogy a talpakon elrendezett csapágyban vízszintes ten­gelye körül fogaskerékáittétel útján fogantyúval kézzel forgatható kapasz­kodó-körmös kerék van elrendezve, 55 mi mellett a. kapaszkodókeréknek ex­centrikusan ágyazott s elállító karral felszerelt csapja van az üzemen ki­viili helyzet biztosítására. 1 rajzlap melléklettel. . Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents