107198. lajstromszámú szabadalom • Öntöttvas karmantyús cső fojtószelencés tömítéssel

Megjelent litóH. évi szeptember hó 344-én. MAGYAE KIRÁITl SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 107198. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Öntöttvas karmantyús cső fojtószelencés tömítéssel. Vereiiiigte Stahlwerke A. G. cégr Düsseldorf. A bejelentés napja 1932. évi február hó 23-ika. Csövek fojtószelencés tömítésénél a tö­mítés megszorítására eddig esavarokat szokás alkalmazni. E találmány fojtószelencés öntöttvas 5 karmantyús cső és lényege, hogy a fojtó­szelence a karmantyúba be van csava­rodva; előnyösen a fojtószelencén és kar­mantyún öntés útján csavarmenetek van­nak kiképezve. A tömítésnek a fojtó-10 szelence becsavarolásánál való kímélése céljából a tömítés és a fojtószelence belső széle között egy közbenső darab van el­rendezve, amely előnyösen zsírkőtömítés­ből áll. 15 A tömítésnek a fojtószelence behelye­zése előtt a karmantyúban való fogva­tartása és kiesés ellen való biztosítása céljából a karmantyú csavarmeneteibe egy oly közbenső darabot helyezhetünk, 20 amely egy drótspirálisból vagy egy ke­rek, felhasított bádogcsíkból áll, mely­nek gömbölyű hornyai, (bemélyedései) vannak, melyek a felhasítás helyén a ho­ronytávolsággal el vannak tolva, úgy, 25 hogy csavarmenetek alakját veszik fel. A tömítésnek a nyitott karmantyúban való biztosítására azt külön rovátkákba vagy közvetlenül a csavarmenetekbe is beszoríthatjuk. 30 A tömítésnek a csővezeték tartalmának támadása ellen való megvédése céljából a tömítésnek a csőtörzs felé eső felületét egy védőtömítéssel fedjük le. A rajz a találmányt részletesebben 35 mutatja. Az (1) fojtószelence és a (3) karmantyú a (2) csavarmenetekkel vannak ellátva, amelyeket közvetlenül öntés útján ké­pezünk ki. A csavarmeneteknek sem a karman- 40 tyúban, sem a fojtószelencén nem kell okvetlenül végigmenni, hanem azok elő­nyösen meg lőhetnek szakítva, hogy az (1) szelencét tengelyirányban a (4) tömí­tés felé gyorsan be lehessen tolni és csak 45 a (4) tömítés megszorítása végett kelljen forgatni. Az (1) szelencének a (2) csavarmenetek­ben való forgatásának a megkönnyítése és a (2) csavarmenetnek korrózió ellen 50' való megvédése céljából az (1) szelencének és a (3) karmantyúnak csavarmenetes helyeit célszerűen erre a célra alkalmas anyaggal, pl. kátránnyal vagy aszfalttal vagy kátrány-aszfaltkeverékkel vonjuk 55 be, mielőtt a (4) tömítést behelyeznők. Az 1. ábra szerint a (4) tömítés az (1) fojtószelence felé az (5) közbenső da­rabbal, a cső törzse felé a (6) védőtömí­téssel van lefedve. 60 A 2. ábra szerint a (4) tömítés közvet­lenül van a cső (3) karmantyújának (2Ü) csavarmeneteibe beszorítva. A 3. ábra szerint a cső karmantyújában (21) rovátkák vannak, amelyekbe a (4) 65 tömítés belefekszik. A (4) tömítésnek négyszögletes, kerek­vagy más alakú keresztmetszete lehet és előnyösen egy rugalmas, pl. gumiból való gyűrűből áll. 70 Szabadalmi igények: 1. öntöttvas karmantyús cső fojtószelen­cés tömítéssel, azzal jellemezve, hogy a fojtószelence a karmantyúba be van csavarolva. 75 2. Az 1. igényben védett eső foganatosí­tási alakja, azzal jellemezve, hogy a

Next

/
Thumbnails
Contents