107187. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bitumenes emulziók készítésére

Megjelent 1933. évi szeptember lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 10*7187. SZÁM. — Xl/b. (VlXI/i.) OSZTÁLY. Eljárás bitumenes emulziók készítésére. Dr. Fifka Iván építési vállalkozó Prága. A bejelentés napja 1931. évi február hó 16-ika. A finom eloszlású ásványi anyagokkal készült emulziók gyártására vonatkozó el­járások közé tartoznak azok is, melyek a hengerelt makadám belső szilárdítására 5 szolgáló, zsíros agyaggal készült emul­ziókra vonatkoznak. Ezeket az emulziókat eddig köv étkező­képpen készítették: Helytálló, az építési helytől rendszerint 10 távol fekvő gyártelepen keverőgépben bi­tument vagy kátrányt zsíros agyaggal és vízzel olyan arányokban és addig kever­tek, amíg kb. 60% kátrányt vagy bitu­ment, 20% zsíros agyagot és 30% vizet 15 tartalmazó tömény emulzió nem képző­dött. Az így készült tömény emulziót hordókban szállították az építési helyre, ahol felhígították, majd agyagtartalmú homokkal keverték s végül e keveréket a 20 hengerelt makadámba beiszapolták. Ennek a módszernek több hátránya volt: 1. Minthogy a tömény emulzióban az agyaghoz képest aránylag sok a bitume-2b nes anyag, az emulgáláshoz nagy erőfo­gyasztás szükséges. Nagyobb mennyiségű zsíros agyagot az emulziókészítéshez nem lehet használni, mert a súlytöbblet az építési helyre való szállítás költségét nö-30 vélné. 2. A gyártás előfeltétele az építési hely­től gyakran távol fekvő stabil gyártelep. 3. Az emulzióban lévő zsíros agyagot és vizet a gyárból az építési helyre kell az 35 emulzióban szállítani, holott agyagot és vizet rendszerint az építési hely közelében is lehet találni. 4. Az emulziót az építési helyen még hí­gítani és agyagtartalmú homokkal ke­íO verni kell. Bebizonyult, hogy ha az alkatrészek keverési arányát és a keverési módot he­lyesen választjuk meg, a fent ismertetett körülményes és költséges gyártás helyett a kész keveréket az építési hely közeié- £5 ben egyszerű gépben lényegesen kevesebb hajtóerővel végezhetjük. Így pl. tetszés szerinti rendszerű — leg­célszerűbben kényszerműves anyagmoz­gású — szállítható keverőgépbe pl. 10—50 50 kg zsíros agyagot, 100 kg homokot és annyi vizet adagolunk, hogy a keverék a gép néhány körülfordulása után pép­vagy tészta-halmazállapotúvá váljon. (Az agyag és homok helyett közvetlenül olyan 55 agyagtartalmú homokot is használhatunk, melynek összetétele kb. ez aránynak meg­felel). Ezután a keverőgépbe 2—50 kg kát­rányt, bitument, olajat, gyantát, vagy 60 ezek elegyét — ez anyagok viszkozitása szerint hidegen vagy előmelegített álla­potban — adagolunk s a keverést addig (néhány másodperc) folytatjuk, amíg az orgános anyajg egyenletesen eloszlik, amit 65 a keverék egyenletes színéiből látunk. Ezután a keveréket vízzel egyszerűen felhígítjuk s közvetlenül a hengerelt ma­kadám beiszapolására használhatjuk. Ennek a gyártási módnak előnyei a kő- 70 vetkezők: 1. A végleges emulzió gyártásához ed­dig szükségelt különböző műveletek az új eljárásnál egy egyetlen, az építési hely közelében lévő gépben végezhető. 75 2. Minthogy az új eljárásnál az ismert­hez képest a zsíros agyag és a bitumenes anyag súlyviszonya akkora vagy na­gyobb, mint 1:1 az emulgálás könnyen, tehát lényegesen kevesebb erőfogyasztás- 80

Next

/
Thumbnails
Contents