107165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás színes reprodukcióhoz való negatívoknak vagy diapozitívoknak, különösen réznegatívoknak előállítására

Megjelent litóH. évi szeptember hó 255 -én . MAGYAR KIRÁLYI JOj^gL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107165. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Eljárás színes reprodukcióhoz való negatívoknak vagy diapozitívoknak, különösen résznegativoknak előállítására. Boettgrer August kereskedő és gyárigazgató és Kronschnabl Michael reprodukciós fényképész München. A bejelentés napja 1932. évi május hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1931. évi májas hó 21-ike. A találmány eljárás negatívoknak vagy diapozitívoknak előállítására és lényegé­ben abban áll, hogy a fényérzékeny réte­get a fényképező készülékben ugyanazon 5 eredetinek egy vagy időrendben egymás­után következő több előtétnegatívja vagy diapozitívja mögött előexponáljuk és az előtétnegatívok, illetve diapozitívok el­távolítása után utóexponáljuk. 10 A találmány szerinti eljárás különösen alkalmas színes reprodukciókhoz (magas-, sík-, mélynyomás, autotipia, offset-, fény­nyomás stb.-hez) való résznegatívok elő­állítására és az eddigi ismert eljárásokkal 15 szemben annyiban előnyös, hegy minden­nemű utólagos retus teljesen vagy majd­nem teljesen elmaradhat. Ismeretes, hogy a színes reprodukciók­hoz való résznegatívokat fényképészeti 20 úton, pankromatikus vagyis a spektrum összes színeivel szemben fényérzékeny szárazlemezek segélyével állítjuk elő; így pl. a sárga résznegatív kékfényszűrő mö­götti, a vörös résznegatív zöldfényszűrő 25 mögötti és a kék résznegatív narancsfény­szűrő mögötti exponálás révén jött létre. Ezen, színes olaj, akvarell, tempera pas­tell, stb. eredetiről nyert résznegatívákon színhibák vannak, miért is őket időt rabló 30 retussal helyes színértékűvé kell tenni. Ez a retus a találmány szerinti eljárás­nál azáltal mellőzhető, hogy a pankroma­tikus réteget egymás után két vagy több munkamenetben különböző előtétnegatí-35 vok mögött megfelelő különböző (pl. eléje helyezett szűrőkkel színezett) sugarakkal előexponáljuk és azután a saját részszíné­nek megfelelő színes fénnyel utóexponál­juk. Az alantiakban, pl. három ily előtét- 40 negatív előállítását és ezt követőleg a szí­nes reprodukciókhoz való résznegatívok előállítását ismertetjük a három szín­nyomásnál szokásos színek alapul vételé­vel. 45 A találmány szerinti eljárás alkalmazá­sának előfeltétele egy később ismerte­tendő kazettaberendezés, amely a lemeze­ket oly módon rögzíti, hogy kivételkor és újbóli behelyezéskor matematikailag pon- 50 tosan ugyanazt a helyzetet foglalják el. Az előtétnegatívok előállításához a vo­nalkás felvételeknél rendesen használatos, kevésbbé érzékeny pankromatikus száraz­lemezeket használjuk. 55 Az 1. előtétnegatívot zöldfényszűrőn át vesszük fel és az exponálási időt nem vá­lasztjuk túl rövidre, hogy a „sárga" és „kék" lehetőleg fedve legyenek. Az elő­hívást a rendes módon eszközöljük. A szá- 60 rítási folyamat gyorsítására célszerű, ha a lemezt rövid áztatás után hypermangán­savas kálifürdőbe helyezzük, azután még­egyszer áztatjuk és végül égőszeszfürdőbe helyezzük, gyors szárítás céljából. 65 A 2. előtétnegatív előállítása két munka­menetre oszlik és pedig az elő- és utó­exponálásra. A 2. előtétmegatívot az 1. előtétnegatív mögött exponáljuk és pedig narancsszínű fénnyel egy eléhelyezett na- 70 rancsfényszűrővel. Ez előexponálásnak az a célja, hogy a „vörös" kirekesztessék. Az előexponálás befejezte után az 1. előtét­negatívot a sötét kamrában kivesszük a

Next

/
Thumbnails
Contents