107118. lajstromszámú szabadalom • Patkány- ill. egérfogó

Megjelent 1933. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107118. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Patkány- illetve egérfogó. Kernyi János patkányirtó Budapest. A bejelentés napja 1931. évi október hó 8-ika. A patkány-, ill. egérfogó téglaalakú hor­gany-, esetleg feketebádogból készült (I) üres doboz, melynek felső fedőlapján levő két egyforma téglalapalakú i(2) kivágást 5 két, azokat teljesen kitöltő (3) bádoglemez fed be. Ezek a lemezek úgy vannak a do­bozra ráhelyezve, hogy a kb. Vz hosszuk­ban levő sárgaréz (4) tengely körül elfo­rognak. A lemezek rövidebb részén alul 0 5—8 dg súlyú i(5) ólomnehezék van, hogy a lemezek terheletlenül vízszintesen feküd­jenek. A lemezek felett bádoglemezből ké­szült, hordozhatás végett füllel ellátott, de a dobozról teljesen lehúzható, kb. 10 cm L5 átmérőjű félhengeralakú (6) alagút van, mely az egyik forgótengelytől a másik forgótengelyig ér. A doboz felső lapján a két (2) nyílás között fennmaradó hídszerű részre a csalétek felerősítésére való négy >0 hegyes zög (7) van rászegecselve. A do­boz hosszirányában levő egyik vége fel­felé teljesen kihúzható peremesfülű (8) tolókával van lezárva az elfogott állat ki­szedésére, míg la másik végén egy kb. 25 25 mm átmérőjű lyuk van kivágva (9) kém­lelőnyílás. A készülék hosszában mindkét végéhez ferdén álló i(10) feljáró csatlako­zik feljárás végett. A készülék következőképpen működik: 30 Ha pl. patkány a csalétek szagától csá­bítva a (10) feljárók egyikén felmegy a készülék tetejére, a (3) billenőlemez oly messzire ment előre a (6) alagútban a csalétek felé, hogy a lemez egyensúlyi ál-35 lapota megszűnik, a lemez a (4) tengely körül kibillen és a riajta levő patkány a sima bádoglemezen a dobozba csúszik, mert a másirányú menekülésében az alag­út akadályozza. Amikor a patkány be­esett a dobodba, a lemez visszabillen a 40 következő patkány megfogására alkalmas helyzetbe. A készülék a patkánynak nem okoz fájdalmat, az tehát nem visít és ez­zel a többit nem riasztja el a készüléktől. A készüléket egyébként feljárók nélkül is 45 lehet alkalmazni, földbe süllyesztve és ekkor a felső (3) lap van a föld színével egymagasságban. Az elfogott patkányokat, ha akarjuk, élve vehetjük ki a készülékből, a peremes 50 fülű t8) ajtó felhúzásával, vagy pedig a készüléket vízbe dughatjuk, amikor is a víz az ajtóval szemben a túlsó oldalon levő (9) kémlelő lyukon folyik be a készü­lékbe és a patkányok megfulladnak. Ha 55 ez megtörtént, a vízből való kivétel után nyitjuk fel az ajtót és az elpusztult pat­kányokat eltávolítjuk. Szabadalmi igények: 1. Patkány-, ill. egérfogó, azzal jelle- 60 mezve, hogy dobozalakú készüléknek felső lapján egy vlagy két billenőlap van alkalmazva, melyek terheletlen ál­lapotban vízszintes helyzetet foglalnak el, míg az állatnak súlya alatt lebillen- 65 11 ek és az állatot a dobozba csúsztat­ják, ami után a billenőlapok ismét víz­szintes helyzetet foglalnák el és a do­bozt bezárják. 2. Az 1. igénypontban leírt készülék ki- 70 viteli alakja, jellemezve ía billenőla­pok felett alkalmazott alagútszerű csa­tornával, mely az állatnak más irányba való menekülését megakadályozza. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest. 107114

Next

/
Thumbnails
Contents