106970. lajstromszámú szabadalom • Irányjelző, lengő intőkar, gépjárművekhez

Megjelent 1933. évi augusztus hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106970. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Irányjelző, lengő intőkar, gépjárművekhez. Kováts Lajos oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1931. évi április hó 30-ika. A találmány a menetirány megváltoztatá­sát jelző, iránymutató szerkezet, gépjármű­vek részére, mely a gépjármű építményéből, a gépkocsi vezetőjének intézkedésére, a szer-5 kezet müködésbehozatala következtében ki­nyúlik és az irányváltoztatást mutatva, füg­gőleges, félkörű pályán, lengő mozgást végez, miáltal a gépkocsi menetirányának megvál­toztatására a figyelmet jóelőre felhívja. 10 A találmány, a csatolt rajzon, példaképpen felvett, foganatosítási alakjában van feltün­tetve és pedig az I. ábra a lengő kar burkoló szerkezetének vízszintes elölnézete, a 15 II. ábra a burkoló szerkezet felülről nézve, az intőkar nélkül, a III. ábra az intőkar élőiről nézve, a IV. ábra ugyanaz felülről nézve, az V. ábra a felszerelt készülék elölről nézve, 20 működtetés közben, a VI. ábra a működtető szerkezet felülnézete, úgy azonban, hogy az egyes alkatelemek, a tengely mentén eltoltan, szétszerelve vannak feltüntetve. 25 A lengő intőkar lemezből készül és hosszá­ban nyílidomú, ovális keresztmetszetű, olyan szerkezet (III. ábra), melynek egyik vége — kiszélesedve — megvastagodik, míg az ellen­kező végére,, fúrattal ellátott, öntöttvas (k) 30 tönk van szerelve. Az intőkar kiszélesített, illetőleg megvastagított része átvilágítható, oly célból, hogy az irányjelzés a sötétben is feltűnő legyen. Az intőkar-szerkezet hossz­irányban, a (k) tönkön keresztül, a (j) ellen-85 súlyban folytatódik, melynek nagysága úgy van megválasztva, hogy az intőkar egyen­súlya a (k) tönk középpontjába essék. Az irányjelző, lengő intőkar (c) fúrattal van ellátva, mely az elülső síkra merőleges irányban halad keresztül az egész irányjelző 40 készüléken. A (c) fúrat, a mellső (a) bur­kolólemezen, a nyílidomú lengőkar öntöttvas (k) tönkjén, valamint a hátsó (a) burkoló­lemezen vezet át. A mellső és hátsó (a) bur­kolólemez (c) fúrataiba golyós csapágy van 4,5 szerelve. A mellső és hátsó (a) burkolólemez csapágyaiba a VI. ábrán feltüntetett, működ­tető szerkezet (t2) tengelye van ágyazva, melynek az (a) burkolólemezek közötti részére az (i) lengőkar (k) öntöttvas tönkje van 50 húzva, melyet csavarral szorosan rögzítünk a tengelyhez. Működés közben tehát az (i)' intőkar a (t2) tengellyel együtt működik. A tengely (t2) idomrészére a. hornyolt (d) tárcsa van forgathatóan húzva. A (d) tárcsa 55 kerületi hornyába sodronykötél van fektetve, melynek egyik vége a, horonyba van rögzítve, másik vége pedig a kocsivezető üléséig vezet és ernelőkarhoz van erősítve. Ha a sodrony­kötél ki van feszítve, az (i) lengőkar függő- 60 leges mozdulatlanságban van és az (a) bur­kolólemezek takarják. A sodronykötél nagy­arányú meglazításakor a kötélnek a (d) tárcsa hornyában körülfutó része szintén meg­lazul, a (d) tárcsát lazára bocsátja, miáltal a 65 működtető szerkezet szabadon mozoghat. Hogy ezt pontosan és akadály nélkül elérhes­sük, a találmány szerint, lazán a (t2) ten­gelyre húzott, hornyolt (d) tárcsa, a csavart (r) rúgó közvetítésével, a (hl) tárcsához van 70 erősítve. A csavart (r) rúgó egyik vége tehát a (d) hornyolt tárcsához, másik vége pedig a (hl) tárcsához van erősítve. A (hl) tárcsa a lengőkar (a) burkolatával szorosan egybe van építve, tehát abszolút merev. így tehát, ha a 75 hornyolt (d) tárcsára erősített és azon körül­csavart sodronykötelet megfeszítjük, ugyan­akkor a (t2) tengely körül lazán elhelyezett

Next

/
Thumbnails
Contents