106914. lajstromszámú szabadalom • Posztócipő és eljárás annak vulkanizálásánál használt kötőanyag előállítására

Megjelent 1933. évi augusztus l?é 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106914. SZÁM. — I/b. OSZTÁLY. Posztócipő és eljárás annak vulkanizálásánál használt kötőanyag előállítására. Zeif Gyula cipész, cipőfelsőrész készítő és grumivulkanizáló Bonyhád. A bejelentés napja 1932. évi január hó 23-ika. A posztócipők eddig bőrtalppal készül­tek, aminek az a hátránya, hogy a bőr­talp a lábnak nem tudja biztosítani azt a kényelmet, amit a posztófelsőrész ad, amel-5 lett pedig a cipő előállítási árát drágítja, úgy, hogy a posztófelsőrész által elért ké­nyelmet és olcsóságot a bőrtalp lerontja. A találmány oly posztócipő, melynek gumitalpa van, miáltal a járás kényelmessé 10 válik és a cipő olcsón állítható elő. A csatolt rajz a találmány példaképen felvett kiviteli alakját tünteti fel és pedig az 1. ábra a cipő oldalnézete, a 2. ábra pedig metszet az 1. ábra A—B 15 vonala mentén. A találmány lényege abban áll, hogy az (a) posztótalpra hulladék autógumitömlő­ből kivágott (b) gumitalp van közvetlenül rávulkanizálva. E (b) talpnak az (a) posztó-20 talpra való vulkanizálásához benzinben ol­dott p araguminak és az autógumi vulkani­zálásánál alkalmazott közismert nyers­anyagnak keverékéből álló masszát hasz­nálunk, Ugy a posztótalpat, mint a gumi-25 talpat előzőleg érdesre dörzsöljük, benzin­ben lemossuk, majd pedig többször beken­jük a masszával oly módon, hogy minden bekenés után a posztón, illetve gumin a masszát bizonyos ideig száradni hagyjuk és végül a gumitalpat a masszával bekent 30 oldalával ráfektetjük a posztótalpra, arra ráhengereljük és rávulkanizáljuk. A gumi­talp tetszésszerinti színben és méretben készülhet és lehet teljesen sima, vagy re­cézett, vagy pedig lehet sarokkal ellátva. 35 Szabadalmi igények: 1. Posztócipő, azzal jellemezve, hogy a posztótalpra hulladék autógumitömlőből kivágott gumitalp van közvetlenül rá­vulkanizálva. 40 2. Eljárás az 1. igényben védett cipő gumitalpának a posztótalpra való köz­vetlen rávulkanizálásánál használt kötő­anyag előállítására, azzal jellemezve, hogy paragumit benzinben feloldunk és 45 az oldathoz az autógumi vulkanizálásá­nál alkalmazott ismert nyersanyagot ke­verjük. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents