106898. lajstromszámú szabadalom • Füstcső-idomdarabok

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106898. SZÁM. — IL/H. OSZTÁLY. Füstcső-idomdarabok. Surányi István lakatosmester Budapest. A bejelentés napja 1932. évi julius hó 14-ike. Az eddig alkalmazott füstcső-idomdara­bok csak egyforma átmérőjű füstcsövek összekötésére és ugyanolyan méretű füst­kijárati falnyílásba voltak alkalmazha-5 tők. így a meglevő és gyakran különféle méretű füstcsövek nem voltak felhasznál­hatók, használat esetén pedig egymásba erőszakolva, gyakran széngázmórgezést, vagy szobatüzet idéztek elő. 10 E szabadalom tárgya különböző átmé­rőjű füstcsöveknek egymással és bármily méretű falnyílással való összekötésére al­kalmazható azáltal, hogy a füstcső-idom­darab egyik vége kisebb, a másik vége 15 nagyobb átmérőjű, aszerint, amint azt a különböző átmérőjű csövek megkívánják. A rajzon ezen idomdarabok négyféle ki­viteli alakja van példaképpen feltüntetve, melyektől a gyakorlatban, lényegének 20 érintése nélkül, eltérés is elképzelhető. Az 1. és 3. ábra a füstirányt tekintve, na­gyobb átmérőjű füstcsőről kisebbre való átmenetet, a 2. és 4. ábra pedig kisebb átmérőjű cső­ről nagyobb átmérőjűre való átmenetet 25 ábrázolja oldal- és felülnézetben. Szabadalmi igény: Füstcsőidomdarabok, melyekre az jel­lemző, hogy a forgalomban levő mére­tekben, különböző átmérőjű füstcsövek 30 összekötésére és a füstcső méretétől el­térő méretű falnyílásba való beveze­tésére alkalmazhatók azáltal, hogy az idomdarabok csővégei egymástól el­térő méretűre készíttetnek, aszerint, 35 amint azt az összekötendő füstcsövek és falnyílás különböző méretei megkí­vánják. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents