106822. lajstromszámú szabadalom • Gép leveleknek borítékaiba zárására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106822. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Gép leveleknek borítékaikba zárására. Clare Hermann nyomdász Bern. A bejelentés napja 1932. évi február hó 20-ika. Svájci elsőbbsége 1931. évi március hó 26-ika. A találmány gép leveleknek borítékaikba zárására. A leveleket már összehajtogatva adagoljuk a gépbe, amely azokat ragasztó­szerrel bevont zárólappal ellátott boríté-5 kokba helyezi és azután a borítékokat le is zárja. A gép főrészeit a következő szerkezetek alkotják: 1. szerkezet a kalitkában egymás mellé 10 halmozott borítékok rakásának szétlazí­tására, 2. szerkezet a borítékok zárólapjának különválasztására és meglazítására. 3. szerkezet e zárólap részben való fel-15 emelésére, 4. szerkezet e zárólap teljes kinyujtására és egy borítéknak a rakásból való kihúzá­sára, 5. szerkezet a kihúzott borítéknak bádog-20 nyelvre való ráhúzására, 6. szerkezet a boríték tágranyitására, 7. szerkezet a levélnek a borítékba tolá­sára, 8. szerkezet a levelet tartalmazó boríték-25 nak nedvesítő szerkezetbe juttatására, 9. nedvesítő szerkezet és 10. szerkezet a zárólap leragasztására és a lezárt boríték kivetésére. A gép kiviteli példáját a mellékelt rajz 80 vázolja, amelynek egyes ábráin bizonyos részeket tisztább ábrázolás végett elhagy­tunk. Az 1. ábra a gép vázlatos oldalnézete az egyik oldalsó állványfal eltávolítása után 35 és a nedvesítő szerkezet fogadó helyzeté­ben, a 2. ábra a gép elülnézete az etetési olda­lon, a 3. ábra a nedvesítő szerkezet vázlatos 40 oldalnézete a kiadó helyzetében, a 4., 5. és 6. ábrák a boríték zárólapját fel­emelő részek részletrajzai, a 7. ábra a zárólap felemelésére alkalma­zott bütykös korongra vonatkozó részlet, a 8. ábra a nedvesítő szerkezet működtető 45 bütykös korongra vonatkozó részlet, a 9. ábra a nedvesítő szerkezet dobjának elülnézete az 1. ábrának megfelelő helyzet­ben. a 10. és 11. ábrák e dob egyes részeinek 50 hasonló nézetei, végül a 12. és 13. ábrák a dob tengelyén alkalma­zott reteszelő szerkezetek oldalnézetei Az 1. ábrára vonatkozóan megjegyzendő, hogy a gépben mindig két boríték van egy- 55 idejűen kezelésben: az egyik az etető, a másik a kiadó szerkezetben. A feltüntetett kiviteli példában a gép állványa a két (1, 1) oldalfalból, a csupán jelzett (2) fenéklapból és a (3) fedőlapból 60 áll. A hajtóerőt (4) elektromotor szolgál­tatja, amely (5) csavarhajtómű közvetíté­sével a (6) tengelyt, ez pedig a gépnek voltaképeni hajtótengelyét, a főbb büty­kös korongokkal felszerelt (7) tengelyt 65 hajtja. A kezelendő (8) borítékok kalitka­szerű foglalatban álló helyzetben egymás mellett sorakoznak. A kalitkaszerű fogla­lat az állvány oldalfalai között rögzített (9) homloklemezből és ettől előrenyúló, a bo- 70 rítékokat alul és két oldalt közrefogó, a homloklemez felé lejtő hat darab (10) drót­ból és két golyóscsapágyas (11) görgőn járó, a borítékokat a lejtőn a homloklemez felé előretoló (12) hátlemezből áll. Az 75 utóbbinak alsó széle felhajlik, hogy toló­ereje szükség esetén ráhelyezett súlyok­kal növelhető legyen. A borítékok ra­gasztószerrel bevont zárólapjaikkal a (9) homloklemez felé vannak fordítva és az 80

Next

/
Thumbnails
Contents