106753. lajstromszámú szabadalom • Női fürdőruha

Megjelent 1933. évi augusztus hó 310-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 106753. SZÁM. — I/e. OSZTÁLY. Női fürdőruha. Első Rákospalotai kötő- és kötszövőgyár r. t. Rákospalota. A bejelentés napja 1932. évi február hó 10-ike. A találmány női fürdőruhákon, különö­sen trikókion eszközölt újítás. Minthogy; az ily fürdőruháknak, a mellel való köz­vetlen érintkezése kellemetlen és a mell-5 tartás szempontjából célszerűtlen, a női fürdőruhák alatt a rendes, külön melltar­tókat szokás viselni, amikor is azonban a melltartók vállszalagjai a fürdőruha váll­pántjai alól, gyakori igazítás ellenére, 10 minduntalan kicsúsznak, ami kellemetlen és visszatetsző. Ezért javasolták már a fürdőruhák mellső részének tulajdonkép­peni (vállszalag nélküli) melltartóval való bélelését, aminek viszont az a hátránya, 15 hogy a belül eleve odavarrott melltartó­betét (mely nem volt egyes egyénekhez szíabva) rendszerint nem felelt meg a* vevő mellméreteinek. Ennélfogva ismét csak a saját, külön melltartó viselése 20 vált kívánatossá. Ehhez képest a találmány célja a fürdő­ruha alatt a saját külön melltartó viselé­sét lehetővé tenni annélkül, hogy e vise­let fentemlített hátrányai felléphetnének. 25 Ezt úgy érjük el, hogy a fürdőruha belső oldalán, a vállak alatt toldatokat alkal­mazunk, melyek, pl. kapcsok vagy gom­bok, illetve gmoblyukak révén a mell­tartóhoz kapcsolhatók, melynek neihéz-30 ményezett vállszalagjai ekként teljesen feleslegessé válnak és el is távolítandók. Ezt mindenki házilag végezheti el, mikor is a levágott vállszalagok helyett csupán a fürdőtrikó belső toldataival kapcsolódó 35 elemeket, pl. négy gombot vagy gomb­lyukat kell a melltartón alkalmazni. A találmány célszerű megoldási alakja sze­rint a toldatok felső végükkel a trikó belső oldalán, a vállak alatti, két-két egymással szemben lévő ponton (elől és 40< hátul) megerősített, pl. odavarrt, lecsün­gő csíkokból állanak, melyek (gomblyu­kat vagy gombot hordó) alsó végükkel a melltartó felső szélére gombolhatok. Mint­hogy e belső csíkok, melyek a fürdőruha 45 felöltése után láthatatlanok és a testen kifeszülvén, úgyszólván teljesen mozdu­latlanok. maradnak, a fürdőruhával egyesítve vannak, a melltartó hordását a csíkok tulajdonképpen a fürdőruha váll- 50 pántjaira viszik át, úgy, hogy tehát a melltartót, ennek vállszalagjai helyett, a . fürdőruha vállrészei hordják. A rajzon a találmány célszerű megol­dási alakja távlati ellőnézetben látható, 55, ahol is a fürdőtrikó egyik (szokásos mó­don nyitható) vállpántjának egyik (fl) felét joibb szemléltetés kedvéért kifor­dítva tüntettük fel. (a) a fürdőtrikó törzsrésze, (b) pedig az 60 ezen belül elhelyezendő melltartó, neve­zetesen a trikó viselőjének saját melltar­tója, (c)-vel a trikó vállpántjait jelöltük, melyek mellső és hátsó ágának belső ol­dalán, egymással szemben, (d)-nél, egy- 65 egy (e) csík felső vége van megerősítve (odavairrva), míg e csíkok alsó végén (f) gomblyuk van. E gomblyukak révén az (e) csíkok a (b) melltartó felső szélének mellső, ill. hátsó (g) gomblyukaira kap- 70 csolhatók. Az (e) csíkok, hogy a különböző test­méretekhez igazodhassanak, azaz, hogy minden esetben kellően kifeszülve hord­ják a melltartót, célszerűen változtatható 75 hosszúságúak vagy változtatható kapcso-

Next

/
Thumbnails
Contents