106748. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőz előállítására

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jKBnE SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106748. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Berendezés gőz előállítására. Firma Internationale Bensőn Patent Verwertung-s A. G. cég1 Zürich, mint Bensőn Márk kutató vegyész londoni lakos jogutódja. Pótszabadalom a 91188. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1922. évi augusztus hó 7-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1922. évi május hó 16-ika. A. 91188 sz. törzsszabadalom erőgépekhez való gőz előállítására eljárást ismertet, mely szerint gőzt a kritikus nyomás és a kritikus hőfok felett állítunk elő és azt 5 azután túlhevítjük. A túlhevítés a hőfok növelése és állandó nyomás vagy állandó hőfok és a nyomás növelése mellett tör­ténhet és pedig állandóan vagy megsza­kításokkal. 10 A találmány a törzsszabadalom szerinti eljárás keresztülvitelére való berende­zésre vonatkozik. A törzsszabadalom sze­rinti eljárásnak az a nagy előnye, hogy a miunkaeszköz egyenletesen folyik végig 15 az egész berendezésen, anélkül, hogy bár­mely gőz,gyűjtőre vagy hasonlóra volna szükség. Ezzel a berendezés nagyon egy­szerűvé válik és így nagyon olcsó is lesz. 20 A gőztermelő lényegében egy fűtött csőrendszerből és egy tápszivattyúból áll, mely utóbbi a munkaeszközt egyen­letesen hajtja át a csőrendszeren. A cső­rendszert lígv kell méretezni és fűteni, <55 hogy a munkaeszköz átfolyása közben: egyenletesen alakíttassék át gőzzé. Mint­hogy a munkaeszközt ekkor a kritikus nyomáson vagy afölött tartjuk, észrevét­lenül gőzbe megy át és a csőrendszerben 0 további folyása közben túlhevíttetik, eset­leges nyomáscsökkentés közben. A rajzok a találmány néhány példáját mutatják. Az 1. ésí 2. ábra egy turbinatelepet mu-85 tat függélyes metszetben és alaprajzban, melynek munkaeszköze víz ós vízgőz, (1) a bizonyos számú kígyószerűen görbített (2) acélcsövekből álló hevítő. Ezek a csö­vek úgy vannak méretezve és a hevítő úgy van elrendezve, hogy a munkaeszközt 40' melegfelvétel közben biztonsággal a kri­tikus nyomáson és a kritikus hőfokon vagy azok felett tartjuk. A vízkeringést a (3) szivattyú segélyével a szükséges nyo­mással fenntartjuk. A (3) szivattyú ide- 45 gen, vagy maga a berendezés termelte elektromos árammal hajtható. Azonban közvetlenül a turbina vagy géptengely által hajtható; ez, esetben az indítás meg­könnyítése céljából egy (b) kéziszivattyút 50' alkalmazunk. A hevítővel egy a nyomást tároló al­katrész, pl. egy rugóval megterhelt (4) akkumulátor áll összeköttetésben. Az az akkumulátor arra való, hogy a nyomást a 55 hevítőben fenntartsa. Nemcsak a, szi­vattyú lökéseit, hanem az erő fogyasztás­nál fellépő hirtelen ingadozásokat is ki kell egyenlítenie. A gőzszükségleit hosz­szabb ideig tartó változásainak kiegyen- 60 Ütésére a tápszivattyú szabályozókészü­lékkel van ellátva, mely ennek a szivaty­tyúnak teljesítményét a fejlesztőben fel­lépő nyomásváltozásoktól függően úgy szabályozza, hogy a nyomás ne legyen 65. alacsonyabb a kritikus nyomásnál. E célra, pl. az akkumulátor dugattyú elto­lódása használható fel. Ez aí dugattyú, pl. egy a szivattyút hajtó elektromotor áram­körébe beiktatott (5) dugattyút befolyá- 70-solhat. Átlagos terhelésnél az akknmu­látordugattyú azt az ellenállásértéket

Next

/
Thumbnails
Contents