106660. lajstromszámú szabadalom • Sergeláncos kút, forgástest alakú serlegekkel

Megjelent 1933. évi jiil ixi s hó 250-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS IO666O. SZÁM. — XXI/c. OSZTÁLY. Serlegláncos kút, forgástest alakú serlegekkel. Totterer Gábor magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 8-ika. Az általában ismert és használatos kü­lönböző kútrendszerek között nagyon el­terjedtek a serlegláncos kutak, melyek közös hajtókarral ellátott párhuzamosan 5 elrendezett tárcsák fogaiba kapaszkodó végtelen lánc elemeire erősített serlegek­ben hozzák fel a vizet a mélyből. A vég telén lánc elemeire erősített serlegek a kút mélyén történő átfordulás alkalmával 10 megtelnek vízzel, a hajtókar révén meg­hajtott fogazott tárcsán való átfordulás közben pedig vizüket a két tárcsa közébe öntik, ahonnan az a kifolyócsőbe jut. Az ezen rendszerű kutaknál a serleg 15 lánc Gall-lánc képen kiképzett elemeire, két-két Gall-láncszem közé van a serleg erősítve, a Gall-lánc tengelyei a láncból kétoldalt kinyúlnak s ezen túlnyúló ten­gelyrészek kapaszkodnak a tárcsák meg-20 felelő fogaiba. Az egyes serlegek maguk négyszögletes keresztszelvényüek s a kö­zép felé eső oldaluk a vízkifolyás meg­könnyítésére ferdén vannak elhelyezve. A fentiek szerinti serlegláncos kút 25 egyetlen, de nagy hibája az, hogy na­gyobb kútmélységnél a végtelen serleg­lánc fel-, ill. lefelé mozgó részei, a mozgás következtében beálló lengés alkalmával egymáshoz ós a kút oldalfalához ütődnek, 30 a serleglánc tengelyei s egyes serlegei az ellentétes irányban mozgó serleglánc ten­gelyeivel és serlegeivel összeakadnak, ill. a kút oldalfalának köveibe beakadnak és ennek következtében a serlegláncban 35 szakadás áll be. Ezen elemi hiba következtében 20 m-nél nagyobb mélységre az eddigi szisztémájú serlegláncos kutat alkalmazni nem lehet. A jelen találmány szerinti serlegláncos 40 kút serleglánca egy végtelen lánc egyes elemeire erősített felső felében kivágások­kal ellátott gömb vagy más görbe határ­vonalú forgástest alakú serlegek vannak erősítve. A mellékelt rajz a találmány egy pél- 45 daképeni kivitelét ismerteti s pedig an­nak 1. ábrája a gömbserlegláncos kutat ke­resztmetszetben, 2. ábrája oldalnézetben, 50 3. ábrája az I—I vonala szerint vett metszetben, 4. ábrája a serleglánc egy elemét, a gömbalakú láncserleget felülnézetben, 5. ábrája a gömbalakú láncserleget a 4. 55 ábra II—II vonala szerint vett metszet­ben. (i. ábrája a gömbalakú láncserleget ol­dalnézetben ábrázolja, mimellett az 5. és a 6. ábrán a láncserleg gömbjének a for- 60 gódobban való felfekvése, kapaszkodása is látható. Az 1. és 2. ábrákon látható (1) kútáll­vány, a (2) nyílással ellátott (3) kútfedé­len áll, (4) leemelhető fedéllel bír, az (5) 65 hajtókarral meghajtott (6) kilincskerék­kel ellátott (7) tengelyére van a (8) forgó­dob mereven ráerősítve, mely forgódob két tárcsáiból s az ezeket egymással össze­kötő (9) kapaszkodó fokokból áll. Ezen (9) 70 fokokba fekszenek be s kapaszkodnak a (10) végtelen serleglánc (11) elemeire erő­sített (12) gömbserlegek. Az (5) hajtókar révén meghajtott (8) forgódob magával viszi a (12) gömbserlegei révén kapasz- 75 kodó (10) serleges láncot és pedig úgy, hogy az annak lefelé menő részén az egyes gömbserlegek kivágásokkal ellátott fele alúl, felfelé menő részén pedig felül ván. A (10) végtelen serleges lánc a kút mé- 80

Next

/
Thumbnails
Contents