106641. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék több filmtekercs folyamatos vetítésére

Megjelent 1933. évi .július hó 125-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106641. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Eljárás és készülék több filmtekercs folyamatos vetítésére. Borbély Ferenc mozigépész és Rymorz Lajos elektroműszerész Budapest. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 22-ike. Régebben a több tekercsből álló, több­felvonásos filmek vetítésénél egy-egy filmtekercs lejátszása után rövid szünetet kellett tartani, míg a vetítőgépre a kö­> vetkező filmtekercset ráhelyezték és a filmtekercs kezdetét a gépbe fűzték. Szü­netek nélkül több filmtekercset egymás után eddigelé cealkis úgy tudtak vetíteni, hogy mialatt az egyik filmtekercset vetí­) tették, a következő filmtekercset második gépre helyezték, amelyet akkor indítot­tak, a m iikor az első vetítőgép az előző filmtekercs vetítését már befejezte. A szünet nélküli folytatólagos vetítéshez i tehát eddig két teljes vetítőgép kellett, melyegnek beszerzése nagy tőkebefekte­téssel jár és melyeknek felállítása sok he­lyet igényel, mely nem mindenkor állott rendelkezésre. ) A találmány szerinti fenti hátrányokat elkerülhetjük és több filmtekercset folyta­tólagosan, megszakítás nélkül egyetlen vetítőiberendezéssel vetíthetünk, ha meg­lévő vetítőberendezésünkre a találmány 3 szerinti készüléket szereljük. A találmány tulajdonképpen két rész­ből áll; a találmány egyik része a film­tekercsek elejének és végének oly sajátos kiképzésére vonatkozik, hogy minden ) egyes filmtekercs végéhez a következő filmtekercs elejét könnyen, biztosan, gyor­san és mégis oldatba,tóan kapcsolhassuk, míg a találmány második része oly, a, vetítőberendezésre1 alkalmazandó fcészü-3 lékre vonatkozik, amellyel a különleges kiképzésű film vég eket önműködően kap­csolhatjuk. Hogy az egyes filmtekercsek végét a következő filmtekercsek elejével oldha­tóan kapcsolhassuk, azért a kapcsolandó 40 filmszalagvégeket egymásibaillő kapcsoló­szervekkel, előnyösen horoggal és füllel látjuk el éspedig az egyes filmtekercseik elejére előnyösen horgot, végére pedig fület alkalmazunk és a találmány sze- 45-rinti önműködő kapcisolószerkezeittel a vetítés alatt álló filmet a vetítésire váró . film horgos eleje előtt úgy vezetjük el, hogy a vetítés alatt álló filmnek füles vége a vetítésre váró film horgos elejébe 50' önműködően bekapcsolódjék. A horgot előnyösen szintén celluloidból készítjük és vagy a film végéből alakítjuk, vagy pe­dig a film végéhez ragasztjuk. A fül a film síkjától kiállhat, előnyösebb azon- 55. ban, ha a fület a film anyagából vágjuk ki és a kivágás szélét ráragasztott cellu­lóidsávökkal megerősítjük. Előnyösen horgos és füles filmszalagdarabokat ho­zunk forgalomba, amelyeket a filmtelker- 60 esek elejéhez és végéhez, bármely mozi­gépész könnyen oda ragaszthat. A tialálímány szerinti filnwégeket tehát különleges eljárással kapcsolhatjuk ön­működően össze, mely eljárás foganatosí- 65 tására való a találmány szerinti kapcsoló­készülék. A rajzon az 1. ábra a találmány szerinti kapcsoló­készüléket, a 70 2. ábra a kapcsolandó horgos és füles filmvégeknek távlati képét, a 3. ábra a 2. ábrák szerinti filmvégeket összekapcsolva, a

Next

/
Thumbnails
Contents