106609. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta hidrogén előállítására

} * : . Megjelent 1933. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYSZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106609. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás tiszta hidrogén előállítására. Ste Ame des Ateliers Généraux de Construction Bruxelles. A bejelentés napja 1932. évi január hó 15-ike. Belgiumi elsőbbsége 1931. évi január hó 16-ika. A találmány hidrogén előállítására vo­natkozik, még pedig vízgáznak mészre, — különösen hidratizált vagy oldott mészre, — való behatása útján, amelyet üreges 5 testté alakítunk, hogy nagy reakció-felü­lete legyen. A találmány célja a hidrogén termelési hányadának fokozása, lényege pedig, hogy a vízgázt nem esak oltott mésszel, hanem 10 egyidejűleg vörös vasérccel (ferrioxid FeaOa) is összehozzuk, hogy egymásra has­sanak. A találmjány gyakorlati megvalósításá­nál a ferrioxidot célszerűen poralakban 15 adagoljuk a mészhez, amelyet a reakció­anyag összeállításánál első anyagként al­kalmazunk. Az adagolás az égetett mész­nek pépes, oltott mésszé való átalakítása­kor történik, amelyet azután ismert módon 20 szemcsézünk vagy pedig üreges vagy porózus testekké alakítunk. Ilyen feltéte­lek mellett a ferrioxid, — amelyet célsze­rűen az égetett mésznek megfelelő meny­nyiségben alkalmazunk, — a hidrogén 25 mennyiségét, a felhasznált mész súlyára számítva, fokozza. Az alábbi példa alapján a következő­képen vihető ki a találmjány: Az égetett meszet kb. 50 C°-nyi hőmér-30 sékleten vízzel nedvesítjük, még pedig 1 kg égetett mészre kb. 200—250 cm3 vizet veszünk. i Amikor a mész porrá hullott, az oltott mészpor 1 kg-jához 1.8—2.2 liter kb. 35 70 C°-os meleg vizet adagolunk, miáltal puha pépet kapunk. Ezután ehhez a péphez poralakú vas­oxidot adunk, még pedig a pépben lévő égetett mész minden kg-jára 1 kg-ot, majd 40 ezután a masszát jól összekeverjük. Az így kapott keverék néhány perc múlva száraz és megfelelő konzisztenciájú ahhoz, hogy valamely gépben mindjárt arra a végleges alakra hozzuk, amelyben a reakció-retortákban felhasználjuk. Ez 45. az alak lehet szemese, vagy kis kocka vagy tömb; ezeket a kívülről hevített retortáha visszük, amelyen a vízgázt átáramoltat­juk. A hidrogénnek a retortában való elő­állítása a következő képlet szerint megy 50 végbe: 3(CO + H2 ) + FesOa + Ca(0H)2 + H2 0 = = CaCOs + 2FeCO, + 5H2 Eszerint 10 térfogatnyi tiszta hidrogén keletkezik, ezenkívül kalciumkarbonát és 55. vaskarbonát, amelyek regenerálással ége­tett meszet, ferrooxidot és szénsavat adnak. A leírt kiviteli példánál poralakú vas­ércet kevertünk a mész-péphez. Minthogy 60 azonban a vörös vasércnek csak az a fel­adata, hogy a szénoxidot lekösse, a vps-­oxidot a mésztől különválasztva is fel­használhatjuk, ez esetben pl. elegendő, ha a retorta alsó részébe darabos vörös vas- 65 ércet viszünk, majd a retortát szemcsés mésszel töltjük meg, mikoris a két reak­cióanyagot pl. szitával választjuk el egy­mástól. Szabadalmi igények: 70 1. Eljárás tiszta hidrogénnek vízgázból és oltott mészből való előállítására, kívül­ről hevített retortában, esetleg vala­mely katalizátor jelenlétében, amelyre jellemző, hogy vízgázt oltott mész és 75 ferrioxid keverékével összehozunk, hogy egymásra hassanak, mikoris egy­idejűleg kalciumkarbonát és ferri­karbonát képződik.

Next

/
Thumbnails
Contents