106593. lajstromszámú szabadalom • Zseb-öngyujtó nyomó pecekkel

Megjelent 1933. évi junius lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106593. SZÁM. If/g. OSZTÁLY. Zseb-öngyujtó nyomó pecekkel. Schieder Károly gyáros Nürnberg1 . A bejelentés napja 1931. április hó 3-ika Ausztriai elsőbbsége 1931. évi március hó 17-ike. A találmány merev, minden oldalról zárt burkolatú zseböngyujtó. Az eddig ismert ilyen fajta öngyújtók mozgatható alkatrészeit egyenként kell a burokba he-5 lyezni, miáltal az összeszerelés drága és időrabló lesz, vagy pedig a csukott burok helyett olyant használnak, mely több he­lyen nyitott és csak a befejezett szerelés után zárják le forrasztással vagy hegesz-10 tóssel, ami azonban nagy nehézségekkel jár. A találmány ezeket a hátrányokat ki­küszöböli. A találmány szerint az ön­gyújtó minden mozgatható, a meggyújtást 15 előidéző alkatrésze, együttesen egy külön burokban van, mely a maga egészében az öngyújtó külső burkába betolható. A találmány különösen az olyan ismert fajtájú merev, minden oldalról zárt bur-20 kolatú öngyújtókra alkalmas, melyeknél a nyomópecek benyomásával egy fogas­kerék körcikke és egy fogaskerék által leemelt kanóc-sisak, a burok egy kivágá­sát teszi szabaddá, amelybe a kanóc mered 25 és utóbbit a dörzskerók, mely a fogas­kerékkel egy forgásirányba van kap­csolva, meggyújt. A betolható burokrész ez esetben magában foglalja a fogazott körcikket és a nyomópecket, a fogaskere-80 ket és dörzskereket, a kanócsisakot és ezekkel az alkatrészekkel összekötött ten­gelyeket és rugókat. Olyan alakú és kivá­gású lehet, hogy az említett alkatrészek kényelmesen beléhelyezbetők, úgy, hogy 35 az összeszerelés semmiféle nehézséget nem okoz és célszerűen csak egy felső és két hosszfalból áll, melyeknek mellső élei le vannak hajlítva és a kanócsisak vezetésére alkalmasak. Nehogy a nyomópecek a betolható bu- 40 rokrészt betoláskor akadályozza, a betol­ható burokrészbe teljesen behúzhatónak kell lennie, anélkül azonban, hogy a foga­zott körcikkel való érintkezése megszűn­jék. 45 E célból a találmány szerint, a fogazott körcikkel csuklósan van összekötve és a kiszélesített feje lecsavarható. A rajz 1. ábrája az öngyújtónak egyik kiviteli 50 módját ábrázolja, példaképen a találmány szerint, A—A metszetben (3. ábra). A 2. ábra egy metszet az öngyújtón át a C—C vonal mentén (1. ábra). A 3. ábra egy metszet B—B vonal irányú- 55 ban (1. ábra). A 4. ábra a betolható burokrész oldal­nézete. Az 5. ábra ugyanaz felülről nézve. A 6. ábra a dörzskerék és a meghajtó fo- §0 gaskerék képe és a 7. ábra a kanócsisakot ábrázolja. A S. ábra az öngyújtó elölnézete. A lapos burok (1) egyik függélyes kes­keny oldalán egy kivágás (2) van, míg a 65 másik keskeny oldalát egy szellőző lyu­kakkal ellátott födél zárja le. A burok alsó részében van az utóbbiba beleillő benzin­tartány i(5) betolva, melyből a kanóc (6) a kivágás alatt kinyúlik. A benzintartány 70 a födél kivágásán túlérő töltőcsavaron át ismét megtölthető és a burokban való el­mozdulása ellen, egy csavar (10) biztosítja, mely egy rugó (9) segélyével a (7) tűz­követ a (8) dörzskerékhez szorítja; e csa- 75 var a burok alsó lapját (1) átfúrja és feje a (40) tűzkőtartót elzárja. A burok felső részében van a betolható

Next

/
Thumbnails
Contents