106552. lajstromszámú szabadalom • Lökésvédő seprőnyelekre

Megjelent 1933. évi jnnius hó 15-én. MAGTAE KIRÁLYI ^^^ ^ SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106552. SZÁM. — XVIII/b. OSZTÁLY. Lökésvédő seprőnyelekre. Petzold Hans magánzó Breslau. A bejelentés napja 1931. évi április hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi április hó 23-ika. Ismeretesek már oly rugalmas borítá­sok, melyeket a seprőnyelek külső végére teszünk azért, hogy munkaközben a seprő­nyélvéggel a bútorokat és ehhez hasonló-5 kat meg ne sértsük. Míg eddig ezt a lökés­védőt golyó- vagy tojásalakú tömör vagy üreges test alkotta, a találmány szerint tömör gumigyűrűt hüvellyel kapcsolunk, melyet ismert módon a seprőnyélre erősí­jO tünk. A gumigyűrű természetesen igen rugalmas és megbízható lökésvédő; más­részt e gumigyűrűnél fogva a seprőnyelet fel is akaszthatjuk. A lökésvédő egyik kiviteli alakját a 15 rajzon láthatjuk. Az 1. ábra a lökésvédő nézete, a hüvely metszetével és a 2. ábra a lökésvédő felülnézete. A lökésvédő (a) tömörgumigyűrűből 2o áll, melynek (b) hüvelytoldata van. A (b) hüvely a külső (c) seprőnyélvégre illik, és (d) peremével célszerűen a nyélbe esz­tergált horonyba nyúlik. Azonban a (b) hüvely kiképzése és a nyélre való erősí­tési módja a találmány szempontjából 25 nem fontos. Lényeges, a hüvelynek az (a) gumigyűrűvel való egyesítése, mely min­den esetben a (c) nyélnél nagyobb átmérő­jűnek kell, hogy legyen. Minél nagyobbra vesszük az (a) gyűrűt, annál hatásosabban 30 fogja fel a bútorokhoz való ütődéseket. Szabadalmi igény: Lökésvédő seprőnyelekre, azzal jellemezve, hogy a seprőnyélvégre ismert módon húzandó guminyélhüvelynek a lökések- S5 nek felfogására és a seprőnyél felfüg­gesztésére való tömör (a) gumigyűrűje van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents