106513. lajstromszámú szabadalom • Szűrűbetét galuskametélővel

Megjelent 1933. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jpEgra SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106513. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Szűrőbetét galuskametélővel. Rakaczky Kálmán horg-anyedzősegéd Rákospalota. A bejelentés napja 1931. évi október hó 1-je. A tészta, burgonya, stb. főzésénél, illetve a vízből való kiszedésnél eddig szedőkana­lat használtak, amivel a megfőtt tésztát a vízből kihallászták vagy pedig a főző-5 edényből a forró vizet leszűrték, ami igen körülményes és veszélyes munka. A pép­szerű, úgynevezett galuskatésztát pedig úgy főzték ki, hogy kés vagy kanál segít­ségével, egyenként csipegették a forró 10 vízbe. A találmány szerinti szűrőbetét ga­lusikameitélővel van kombinálva és e mű­veleteket egyszerűsíti és könnyíti. A mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábrája ke­resztmetszetben, 4., 5. és 6. ábra pedig táv-15 lati nézetben a találmány egy kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. és 4. ábra a szűrő­betétet külön, a 2. és 5. ábra a galusfoa­metélőt külön, a 3. és 6. ábra pedig a szűrőbetétet a ráhelyezett giailuskametélő-20 vei együtt szemlélteti. A találmány szerinti galuskametélővel kombinált szűrőbetét, célszerűen, sajtolt fémlemezből készül és zománccal vagy más fémmel vonható be. A szűrőriész felső 25 (1) pereme (1. ábra) tölcsérszerűen kiszé­lesedik s ezáltal különböző méretű főző­edényeikhez is alkalmazható. A (1) perem­hez két vízszintesen kiképzett (2) fogantyú van hegesztve vagy szegecselve, aimi lehe-30 tővé teszi azt, hogy lényegesen nagyobb főzőedényekhez is használható legyen. A (1) peremhez csatlakozik a hengeresen ki­képzett és szűrőszerűen lyukasztott (3) ol­dalfal, mely szintén hegesztve vagy sze-35 gecselve készül és végül a (4) fenék-rész, mely szintén lyukasztva van és hegesztés­sel, szegecseléssel esetleg bordázásisal van a (3) oldalfalhoz erősítve. A galuskametélő (2. ábra), célszerűen, síik lapból van kisajtolva úgy, hogy ki- 40 sebbszerű (5) pereme van, ami szintén töl­csérszerűen szélesedik ki és a szűrőrész (1. ábra) hasoníló (1) peremébe illeszthető. A galuskametélő fenekében 8—10 mm át­mérőjű (5. ábra) lyukak vannak egymás- 45 tói megfelelő távolságban. A találmány használata úgy történik, hogy a szűrőbetétet (1. és 4. ábra) a főző­edénybe állítjuk, a főzendő tésztát, bur­gonyát, stb., a szükséges időpontban, a 50 szűrőbetétbe helyezzük és amikor az meg­főtt, a szűrőbetétet egyszerűen kiemeljük, amivel! a szűrés automatikusan megtörté­nik. Galuislkakószítésnél a galuskiametélőt (2. és 5. ábra) is a szűrőbetétre helyezzük 55 és a kettőt együtt így állítjuk a főző­edénybe. Amikor a víz forr, a pépszerű, kissé folyékony tésztát a galuskametélőre öntjük. A 8—10 mim átmérőjű lyukakon a tészta lassan lefolyni kezd, mikoris a 60 tésztapépet fajkanállal minden irányban ide-oda tologatva a lyukak szélei a tésztát megfelelő darabokra metélik el. Szabadalmi igények: 1. Szűrőbetét galuskametélővel, sajtolt 65 fémlemezből, amire az a jellemző, hogy a szűrőrész felső peremte tölcsérszerűen kiszélesedik, fogantyúi vízszintesen vannak kiképezve, továbbá, hogy a ga­luskametélőnek szintén tölcsérszerűen 70 kiszélesedő, megfelelően kisebb pereme van ós a szűrőrész hasonló peremére illeszthető. 2. Az 1. pointban védett készülék kiviteli alakja, amire az a jellemző, hogy zo- 75 mánccal vagy más fémmel bevont. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents