106472. lajstromszámú szabadalom • Eljárás timföld előállítására

3Iegjelent 11)33. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106472. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Eljárás timföld előállítására. Lonza-Werke Elektrochemische Fabriken O. b. H. cég-Waldshut-Baden. II. Pótszabadalom a 104.948. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1931. évi augusztus hó 6-ika. Svájci elsőbbsége 1930. évi szeptember hó 12-ike. A törzsszabadaloim tárgya eljárás külö­nösen alumínium és áluminiumsók gyár­tására alkalmas timföldnek földalkáli­alummátból va-ló való előállítására. Ezen 5 eljárás értelmében a földalkáli-aluminá­tot vizes sóoldatokkal, esetleges cserebom­lásközben oldjuk és a keletkezett oldatból választjuk ki a timföldet. Ezt pl. úgy vé­gezzük, hogy a földalkáli-aluminátböl pl. 10 aluminiumsó-oldatokkal előbb bázisos aluminiumsóík és földalkálisók oldatát léte­sítjük s ezen oldatból választjuk ki az­után pl. nemsavas lecsapató szerrel, pl, ammóniával a timföldet. 15 Ha azonban az ilyen munkamenetnél a timföld tökéletes kiválasztására elégséges mennyiségű nemsavas lecsapatószert, pl. ammóniát használunk, nehezen szűrhető és mosható csapadékot kapunk. 20 Felismertük már most, hogy az említett eljárásnál a timföld igen jól szűrhető durva pelyhek alakjában válik ki, ha a timföldet egy vagy több fokozatban vá­lasztjuk ki s a kiválasztáshoz használt !5 nem savas lecsapa tószer mennyiségét úgy szabjuk meg, hogy az eljárás egyik foko­zatában sem váljon ki az oldatban lévő timföld teljes mennyisége. Ha ugyanis annyi kiválasztószert alkal-10 mázunk, hogy az oldatban vagy szüredék­ben lévő timföld utolsó részmennyiségei is kiváljanak, mindig nehezen szűrhető, nyálkás csapadék képződik, melyet csak kerülő úton, pl. újbóli feloldás után lehet 5 hasznosítani, ami fokozott savfogyasztást igényelne. Megállapítottuk továbbá, hogy a tim­föld utolsó részének rosszul szűrhető, 50 55 nyálkás alakban való kiválását úgy ke­rülhetjük el, hogy az utolsó szüredéleet 40 újabb mennyiségű friss oldattal elegyít­jük s csak ezután választjuk ki, pl. am­móniával a találmány szerint a timföldet. Megfigyeléseink szerint ez csak azért le­hetséges, mert a fent jelzett módon létesí- 45 tett jól szűrhető csapadék az oldható föld­alkálisók és ammoniumsók tetemes részét magábazárja és ezáltal az oldatból ki­vonja úgy, hogy ezek a sók nem tudnak a timföld kiválasztásnak alávetendő oldat­ban felszaporodni. A laboratóriumban óvatos munkával az oldott timföld 95—98%-át lehetett jól szűr­hető csapadék alakjában kitermelni, ezt a hozadékot azonban üzemben nem lehet el­érni, mert a lecsapatószert, különösen a kiválasztás vége felé nagyon gondosan kell adagolni, hogy a hátrányos tökéletes kiválasztást elkerüljük. Ellenben üzem­ben is akadálytalanul tudjuk az oldott 60 timföldnek 75—80%-át jól szűrhető csapa­dék alakjában kiválasztani. Az ennél na­gyobb hozadékra irányuló kísérletek min­dig nyálkás csapadékot szolgáltattak, me­lyeket újból vissza kellett vezetni az el­járásba, ami a termék súlyára számított savfogyasztást lényegesen növelte. Előnyösnek bizonyult továbbá a fent is­mertetett módon kiválasztott, földalkáli-és ammoniumsókat tartalmazó timföld­csapadékot vízzel való kimosása előtt gyengéden, pl. meleg levegővel szárítani. Ebben az esetben a timföld mosás közben is megtartja szemcsés alakját, holott egyébként könnyen válik nyálkássá és 75 rosszul szűrhetővé. 65 70

Next

/
Thumbnails
Contents