106404. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az acilaminófenol arzinsavak könnyen oldható és injekciókra alkalmas alkálisóinak előállítására

Megjelent 1933. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁ6 SZABADALMI LEÍRÁS 106404. SZÁM. — IVLI/2. OSZTÁLY. Eljárás az acilaminófenol arzinsavak könnyen oldható és injekciókra alkalmas alkálisóinak előállítására. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 100974. az. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1931. évi szeptember hó 1-je. Németországi elsőbbsége: 1930. évi október hó 1-je. A 100.974. sz. törzsszabadalom tárgya eljárás az, acilaminofenol-arzinsavak köny­nyen oldható és injekciókra alkalmas di­natriumsóinak előállítására. 5 Azt találtuk, hogy a dinatriumsóknál megfigyelt könnyű oldhatóság, általában az acilaminofenol-arzinsavak dialkalisói­nak jellemző tulajdonsága, mimellett di­alkali sók alatt olyan sókat kell éTteni, 10 amelyek két azonos, vagy (két különböző alkalifémet tartalmaznak, mint lítiumot, nátriumot és káliumot. Ezen új dialkalisók, gyógyászatilag ér­tékes termékek. Kiváló jó oldhatóságuk 15 miatt, ami némelyiknél még nagyobb, mint a törzsszabadalom dinatriumsóié, injekció céljaira kiválóan alkalmazhatók. Azonkívül éppoly kevéssé toxikusait, mint a dinatriumsók, ami rendkívül meglepő, 20 mert az eddigi irodalmi adatok szerint (amerikai szabadalom 1,532.361. 1. old. 37. sor) az acilaminofenol-arzinsavak litium-és káliumsói toxikus hatásuk miatt gyó­gyászati célokra nem alkalmasak. 25 Azt találtuk továbbá, hogy a szabad ar­zinsavak helyett, azok monoalkalisóiból is kiindulhatunk, amennyiben acilamino­fenolarzinsavak monoalkalisóit aequiva­lens mennyiségű alkalihidroxiddal kezel-30 jük. Ha ebben az esetben nátriumhid­roxiddal hatunk egy mononatriumsóra, úgy a törzsszabadalom tárgyát képező termékekkel azonos termékeket kapunk. Használatra kész injekciós oldatok elő-35 állításához nem szükséges az új sóikat izo­lálni. 1. példa. Ná trium-litiumsó. 165 g tiszta 3-acetamino-4-oxibenzol-l­arzinsavat 600 cm3 forró vízbe teszünk és 40 60 cm3 10 n nátronlúggal ós 120 cm3 5 n litiumhidroxiddal feloldunk. Az oldatot rö­vid ideig állati szénnel melegítjük, szűr­jük és 1000 cm3 -re beállítjuk. A sterilizált oldat, mint ilyen, injekciókhoz felhasznál- 45 ható, szükség szerint azonban hígítható is. Nevezetes tulajdonsága az, hogy jelen­tékeny mennyiségű mononátriumsót ké­pes felvenni és oldatban tartani. Ezek a keverékek is felhasználhatók gyógyászati 50 célokra. 2. példa. Nátrium-káliumsó. 1552 ( g tiszta 3-acetilamino-5-klór-4-oxi­fenil-l-arzinsavat, 1000 cm3 vízzel, 500 cm.3 S5 .10 n nátronlúg és 500 cm3 10 n kálilúg hozzáadása mellett feloldunk. A tiszta ol­datot jó keverés közben 5000 cm3 lehűtött tiszta alkoholba folyatjuk, mimellett a nátriumkáliumsó kristályos alakban ki- 60 válik. Ezt leszívatjuk, majd alkohol és éterrel mossuk. 3. példa. Kálium-litiumsó. 1375 g tiszta 3-acetilamino-4-oxifenil-l- 65 arzinsavat 1000 cm3 5 n litiumhidroxid­oldatban és 500 cm3 10 n kálilúgban, 1000 cm3 víz hozzáadása mellett oldunk. A tiszta oldatot lassan 10 liter lehűtött tiszta alkoholba folyatjuk, mimellett a li- 70

Next

/
Thumbnails
Contents