106395. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet géperejű járműveken a jármű rendszámának baleset utáni felismerésére

Megjelent 1933. évi május hó 336-én. • MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106395. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Szerkezet géperejű járműveken a jármű rendszámának baleset utáni felismerésére. Szabó Aladár malomíigynök és Philipp Gyula lisztkereskedő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi január hó 7-ike. összeütközések vagy egyéb balesetek után gyakran előfordul, hogy a balesetet okozó géperejű jármű vezetője a baleset színhelyéről észrevétlenül távozni igyek-5 szik. Ennek megakadályozására már szá­mos javaslat történt. Így pl. oly szerkeze­teket ajánlottak, melyek a jármű motor­ját a baleset megtörténte után leállítják, vagy a járművet önműködően és kényszer-10 mozgásúan lefékezik. Más javaslatok arra irányultak, hogy a balesetet okozó jármű jelzőtábláját távolítsák el és így tegyék felismerhetővé azt, hogy a jármű balesetet okozott. Mindezek az ismert javaslatok 15 bonyolult, kevéssé megbízható és egyes esetekben a jármű biztonságát veszélyez­tető szerkezeti megoldásokat igényeltek. A találmány értelmében a feladatot rendkívül egyszerűen, minden mechaniz-20 mus kizárásával oldjuk meg és emellett a találmány szerinti elrendezés teljes bizton­sággal működik és sohasem mondhatja fel a szolgálatot. A találmány abban van, hogy a járművek egy vagy több tetsző-25 leges, de különösen baleseteknél ütődésnek kitett helyén törékeny anyagból való tar­tályokat rendezünk el, melyek a jármű jellegzetes adatait, különösen rendszámát viselő testeket tartalmaznak. Ha a jármű 30 balesetet szenved, ami mindig erős lökés­sel vagy ütődéssel jár, akkor a jelzőteste­ket tartalmazó tartály eltörik és a jelző­testek ;az úttestre esnek. Minthogy az elő­nyösen üvegből való tartályt célszerűen 35 nagy számú, kerek, pl. golyóalakú jelző­testtel töltjük meg, a tartály eltörése után ezek a, testek az úttesten szertegurulnak és a jármű vezetőjének, aki a baleset szín­helyéről gyorsan igyekszik eltávozni, nem áll módjában a jelzőtesteket összekeresni. 40 Az úttesten maradt jelzőtestekről pedig feltétlenül megállapítható, hogy melyik jármű okozta a balesetet. A mellékelt rajz a találmány szerinti szerkezet példaképeni foganatosítási alak- 45 ját vázlatosan mutatja. Az 1. ábra a szerkezetet a gépjármű rugó­tartóin elrendezve felülnézethen szemlél­teti. A 2. ábra az 1. ábra egy részét nagyobb 50 léptékben mutatja és a 3. ábra a hozzátartozó oldalnézet. A 4. és 5. ábrán a szerkezetet a jármű sár­hányó ján való alkalmazásában, elől- és oldalnézetben tüntettük fel. A 55 6. ábra egy jelzőtestet szemléltet. Az 1—3. ábrán feltüntetett elrendezésnél a találmány szerinti szerkezet a csőalakú (1) testekből áll, melyeket a (2) fémhüve­lyek útján a géperejű jármű (3) rugó- 80 tartóihoz erősítünk. Az (1) testeket cél­szerűen hullámos üvegcsövek alkotják, melyek a (4) jelzőtesteket tartalmazzák. Ezek a jelzőtestek pl. fából vagy más, a célnek megfelelő anyagból való golyók 65 (6. ábra), melyekre a jármű rendszámát vagy más jellegzetes adiatáít tetszőleges módon, pl. beégetéssel, besaj tolással stb. felvisszük. A (4) jelzőtestek betöltésére az (1) csövek egyik vége nyitva lehet, mely 70 esetben a csőnek ezt a végét az t(5) kupak­kal zárjuk el, mely hatóságilag leplombál­ható. Ha, ami a rugalmasság szempontjá­ból a legcélszerűbb, az (1) csöveket ólom­üvegből készítjük, akkor a csövek nyitott 75 végének elzárása beforrasztással is tör­ténhet. Az (1) csövek célszerűen egyrészt csak-

Next

/
Thumbnails
Contents