106239. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerkezet összegek mérésére, melynél az összeadandókat áramerősségek jelképezik

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALiMI LEÍRÁS 106239. SZÁM. — V/f. OSZTÁLY. Eljárás és szerkezet összegek mérésére, melynél az összeadandókat áramerősségek jelképezik. A. E. G. Union Elektrizitáts Gesellschaft cég' Wien. A bejelentés napja 1931. évi március hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi március hó 7-ike. Oly mérendő mennyiségek összeadására, amelyeket áramerősségek jelképeznek azt ajánlották, hogy valamennyi összeadandó áramot oly elektromos mérőszerkezethez 5 vezessük, amelynek több, az egyes ösisze­adandókhoz tartozó inérőcsévéje van. Azonban ily különleges műszer előállítása igen körülményes és különösen költséges. A találmány értelmében az összeg mé-10 rése oly módon történhetik, hogy a távolba átvitt áramerősségektől részára­mokat ágaztatunk le és ezeket közönséges mérőműszerhez vezetjük, miáltal az emlí­tett különleges műszert elkerülhetővé 15 tesszük. A mellékelt rajz a találmány példakénti foganatosítási alakját szemlélteti. Az (1, 2, 3) vezetékek a mérőhelyekhez haladnak; az egyes összeadandók értékeit a (4, 5, 6) 20 műszereken olvassuk le; (7) az összegező­műszer; az egyes mérőkő rök ben lévő ellen­állásokat (8, 9, 10) és a leágaztatott áram­körökben lévő ellenállásokat (11, 12, 13) jelölik, (14) a telep. 25 A berendezés működése a következő: Az (1, 2, 3) körökben fennálló áramerősséget a mérőhelyeken lévő távolba mérő leadó­készülékek útján kónyszermozgásúan oly értékre állítjuk be, amely az összeadandók 30 mindenkori értékének felel meg. Ezt az áramot a (14) telep szolgáltatja. Ilyen le­adó műszerek pl. az önműködő kompen­zációs eljárás szerint működő műszerek. A (8, 9, 10) ellenállásokra ezek szerint oly feszültséget kapcsoltunk, amely az össze- 35 adandó mindenkori értékével arányos. A (8, 9, 10) ellenállásokhoz párhuzamosan kapcsolt leágaztatott áramkörökben az ez ellenállások mentén létesülő feszültség­esésekkel mindenkor arányos részáram 40 folyik. E részáramok összegét a (7) össze­gező műszerre) mérjük. Atalálmány szerinti berendezés különö­sen ott alkalmazható célszerűen, ahol az összead,andó mennyiségeknek különböző 45 névértékük van. Ha tehát az (1) távveze­tékben pl. 1000 KW értéket, a (2) vezeték­ben 2000 KW értéket és a (3) vezetékben 3000 KW értéket mindenkor 10 milliam­pernyi áramerősséggel jelképezünk, úgy 50 a (8, 9, 10) ellenállásokat 1:2:3 arányban kell méretezni, hogy a vezetékáramokat léptéküknek megfelelően vegyük figye­lembe. i A találmány továbbá tetszőleges rész- 55 összegek képzésére is alkalmazható. Ha azt akarjuk, hogy a kívánt részösszegben valamelyik összeadandó hiányozzék, úgy az illető leágaztatott áramkört a (Pi) le­ágazási pont és a (P2) egyesülési pont kö- 60 zött kikapcsoló segítségével megszakítjuk. Szabadalmi igényeli: 1. Eljárás összegek mérésére, amelynél az összeadandókat áramerősségek jelképe­zik, azzal jellemezve, hogy a távolba át- 65

Next

/
Thumbnails
Contents